Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Zmiany w prawie łowieckim

Zmiany w prawie łowieckim fotolia.pl

Minister Środowiska przygotował pakiet nowelizacji aktów wykonawczych do ustawy – Prawo łowieckie.

Lista gatunków polskich zwierząt łownych ma się powiększyć o szakala złocistego (Canis aureus), którego występowanie w Polsce odnotowano po raz pierwszy w 2015 roku. Ministerstwo Środowiska tłumaczy, że nie można wykluczyć, iż nastąpi wzrost liczebności tego gatunku w wymiarze zagrażającym stabilności ekosystemów. Wpisanie szakala złocistego na listę gatunków zwierząt łownych ma zapewnić możliwość gospodarowania populacjami tego gatunku w przyszłości, a także poznania biologii tego gatunku w Polsce, m.in. dzięki corocznej inwentaryzacji prowadzonej przez dzierżawców lub zarządców obwodów łowieckich.

Jednocześnie Ministerstwo Środowiska przewiduje wprowadzone rocznego moratorium na odstrzał szakala złocistego w Polsce – celem umożliwienia ustalenia parametrów populacyjnych szakala w Polsce. Od roku 2019 polowanie na szakala będzie dozwolone od dnia 1 sierpnia do końca lutego, a na terenach obwodów łowieckich, na których występuje głuszec lub cietrzew lub prowadzono w ostatnich dwóch latach kalendarzowych zasiedlenia zająca, bażanta lub kuropatwy – przez cały rok.

Ministerstwo proponuje również dalej idące zmiany w zakresie okresów polowań – wydłuża się okres polowań na łanie i cielęta jelenia szlachetnego, wydłuża się okres polowań na daniele, a w przypadku dzików wprowadza się całoroczny okres polowań. Celem ułatwienia tych ostatnich polowań:

  • dopuszcza się wykorzystywanie w czasie polowania w nocy urządzeń optycznych przetwarzających obraz, tj. noktowizji i termowizji;
  • wyłącza się z uwzględniania w rocznym planie łowieckim ubytków zwierzyny wynikających z dokonania odstrzału sanitarnego;
  • przewiduje się określanie w planie łowieckim zamiast optymalnej – minimalnej liczby dzików przeznaczonych w danym roku do odstrzału.

Z innych zmian wymienić należy umożliwienie wykonywania w jednym obwodzie łowieckim polowania indywidualnego i polowania zbiorowego w tym samym czasie.

Projekty rozporządzeń Ministra Środowiska:

  • zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustalenia listy gatunków zwierząt łownych;
  • zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia okresów polowań na zwierzęta łowne;
  • zmieniającego rozporządzenie w sprawie rocznych planów łowieckich i wieloletnich łowieckich planów hodowlanych;
  • zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz

będą rozpatrywane na sierpniowym posiedzeniu Zespołu ds. Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej oraz Środowiska.

Sob., 22 Lp. 2017 0 Komentarzy Dodane przez: Grzegorz P. Kubalski