Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Nadchodzi sprawozdawczość w podatkach gruntowych

Nadchodzi sprawozdawczość w podatkach gruntowych fotolia.pl

Ministerstwo Finansów proponuje nałożenie na organy podatkowe właściwe w sprawach podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego obowiązku składania corocznego sprawozdania o tych podatkach.

Zakres zbieranych danych ma objąć informacje o:

  • podstawach opodatkowania podatkiem od nieruchomości, podatkiem rolnym i podatkiem leśnym;
  • podstawach opodatkowania zwolnionych z podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego na mocy uchwał rad gmin;
  • wysokości stawek podatku od nieruchomości, średniej ceny skupu żyta i średniej ceny sprzedaży drewna określonych uchwałą rady gminy i przyjmowanych dla potrzeb wymiaru odpowiednio podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego na terenie gminy w danym roku podatkowym.

Jak wskazują projektodawcy dane gromadzone na podstawie projektowanego sprawozdania zwiększą możliwości analizy obecnych rozwiązań podatkowych m.in. umożliwiając oszacowanie struktury potencjalnych wpływów z tych podatków w podziale na typy przedmiotów opodatkowania, jak również określenie średnich stawek podatkowych stosowanych przez gminy.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych jest rozpatrywany przez Zespół ds. Systemu Finansów Publicznych w trybie obiegowym. Na zgłaszanie uwag został wyznaczony termin 17 lipca.

Sob., 15 Lp. 2017 0 Komentarzy Dodane przez: Grzegorz P. Kubalski