Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Dokumenty publiczne - nowa ustawa

Dokumenty publiczne - nowa ustawa fotolia.pl

Do zaopiniowania przez Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego trafił projekt ustawy o dokumentach publicznych przygotowany przez resort administracji i spraw wewnętrznych.

Jak czytamy w uzasadnieniu, celem ustawy jest stworzenie skutecznego systemu bezpieczeństwa dokumentów publicznych. Brak takiego systemu stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa i zachowania porządku publicznego. Nawet najlepiej zabezpieczone dokumenty, bez szczelnego systemu, nie stanowią wystarczającej ochrony przed ich fałszowaniem  i wykorzystywaniem do popełniania przestępstw. Chodzi o zarządzanie całym cyklem życia dokumentu od jego zaprojektowania do unieważnienia, w tym nadzór nad producentem najbardziej wrażliwych dokumentów, a także stałe monitorowanie sfery dokumentów publicznych, działania prewencyjne i edukacyjne. Właściwe zabezpieczenie dokumentów przed fałszerstwem i niezawodne metody weryfikacji ich autentyczności mają istotne znaczenie dla każdego obywatela, pewności i bezpieczeństwa obrotu prawnego i ekonomiczno-finansowego. Dlatego w ocenie strony rządowej zasadne jest stworzenie mechanizmów wsparcia dla emitentów dokumentów w zakresie standaryzacji procedur i tworzenia wzorów dokumentów publicznych.

Definicja dokumentu publicznego

Dokumentem publicznym, w rozumieniu projektu, jest wyłącznie dokument zabezpieczony, o czym jednoznacznie przesądza definicja dokumentu publicznego. Poza zakresem ustawy pozostaje więc wiele kategorii dokumentów, choćby decyzje administracyjne. Nie chodzi bowiem o zastosowanie zabezpieczeń we wszystkich dokumentach o charakterze publicznym. Jak wskazuje projektodawca, jednocześnie trzeba wskazać, że katalog dokumentów publicznych wymienionych w projekcie ustawy i rozporządzenia, nie wyczerpuje zestawienia wszystkich (zabezpieczonych lub wymagających zabezpieczenia), będących w obiegu prawnym, ważnych z punktu widzenia państwa, dokumentów o charakterze publicznym.

Sob., 1 Lp. 2017 0 Komentarzy Dodane przez: Monika Małowiecka