Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

SMUP z pozytywną oceną zespołu KWRiST

SMUP z pozytywną oceną zespołu KWRiST fotolia.pl

Zespół ds. Statystyki Publicznej w ramach Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego pozytywnie zaopiniował projekt Systemu Monitorowania Usług Publicznych.

Stanowi on pierwszy etap na drodze do zaprojektowania, wdrożenia, a następnie upowszechnienia w perspektywie kilku kolejnych lat pierwszego, polskiego, powszechnego systemu monitorowania usług publicznych. Dokument został  opracowany wspólnie przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych w partnerstwie z Głównym Urzędem Statystycznym oraz organizacjami samorządowymi: Związkiem Miast Polskich, Związkiem Powiatów Polskich oraz Śląskim Związkiem Gmin i Powiatów w ramach projektu pozakonkursowego w Działaniu 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Zakres merytoryczny projektu, który realizowany będzie do 31 grudnia 2018 r. objął:

  • określenie docelowego modelu SMUP i zakresu usług objętych monitorowaniem;
  • opracowanie zestawu wskaźników i metod ich prezentacji w formie tablic, map i wykresów;
  • określenie źródeł danych do obliczenia wskaźników;
  • zaprojektowanie systemu trwałego zasilania informacyjnego;
  • zdefiniowanie funkcjonalności systemu oraz założeń technicznych tj. wymagań odnośnie niezbędnych narzędzi i oprogramowania informatycznego oraz projektu interfejsu użytkownika;
  • wypracowanie założeń do budowy repozytorium dobrych praktyk.

Realizacja projektu podzielona została na dwie główne fazy. W ramach fazy I, której efektem jest niniejszy dokument, opracowano ogólną koncepcję systemu. Faza II poświęcona będzie szczegółowemu zaprojektowaniu systemu – zarówno w sensie merytorycznym jaki i wykonawczym-informatycznym.

W latach 2019-2020, w ramach środków PO WER i w oparciu o wypracowaną koncepcję przewiduje się budowę narzędzia informatycznego, które pozwoli na udostępnienie danych użytkownikom, a w latach 2021-22 przewiduje się wsparcie dla JST w wykorzystywaniu tych danych do poprawy systemów zarządzania usługami.

Charakterystyka grup docelowych projektu oparta jest na dwóch podstawowych filarach, z jednej strony są to dostawcy usług publicznych, z drugiej ich odbiorcy oraz osoby i instytucje, którym rzetelna wiedza o świadczonych usługach i ich poziomie potrzebna jest do realizacji celów gospodarczych bądź osobistych. Należy podkreślić, że przy takim założeniu projekt może stanowić bazę wiedzy dla różnorodnych podmiotów.

Cele projektu determinują grupy docelowe SMUP, do których należą przedsiębiorcy, administracja, społeczeństwo oraz organizacje obywatelskie, środowiska naukowe i eksperckie.

Sob., 13 Mj. 2017 0 Komentarzy Dodane przez: Marcin Maksymiuk