Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Samorząd zaangażowany w politykę zagraniczną

Samorząd zaangażowany w politykę zagraniczną fotolia.pl

Projekt rządowego programu „Niepodległa” na lata 2017-2021 oraz nowe możliwości współpracy zagranicznej polskich samorządów i ich udział w promocji Polski były głównymi tematami ostatniego posiedzenia zespołu ds. międzynarodowych Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Pozytywnie o „Niepodległej”

Inicjatywę specjalnego ogólnokrajowego, kilkuletniego programu popularyzującego polską tożsamość narodową w kraju i za granicą, którą podjął resort kultury, opisaliśmy naszy, Czytelnikom TUTAJ. Projekt programu był opiniowany przez zespół ds. międzynarodowych, ponieważ część działań, a w ślad za tym i pieniędzy z budżetu państwa, zostanie skierowanych do odbiorcy zagranicznego. Program zyskał pozytywną opinię strony samorządowej zespołu. Z tym, że z pewnymi uwagami. Po pierwsze, by - o ile to możliwe - rozdzielić grupę beneficjentów w jednym z priorytetów działań, na dwie osobne grupy: JST i organizacje społeczne. Z wypowiedzi urzędników ministerstwa kultury wynikało jednak, iż do tego raczej nie dojdzie. Druga uwaga strony samorządowej dotyczyła priorytetu przedsięwzięć zagranicznych i sprowadzała się do tego, by umożliwić jednostkom samorządu terytorialnego udział w otrzymaniu dofinansowania na takie działania. Tu, według dyrektor departament dziedzictwa kulturowego Pauliny Florjanowicz, problemu być nie powinno.

Polskie samorządy na Bałkanach Zachodnich?

Forum samorządowe dla Bałkanów Zachodnich, to koncepcja projektu promującego polską samorządność i dobre praktyki z okresu akcesji do Unii Europejskiej. Jego inicjatorem jest resort spraw zagranicznych. Określeniem Bałkany Zachodnie obejmuje się Albanię, Bośnię i Hercegowinę, Czarnogórę, Kosowo, Macedonię i Serbię. Kraje te są kandydatami do UE. Czarnogóra i Serbia rozpoczęły już negocjacje. Polska polityka zagraniczna zakłada m.in. tzw. zasadę otwartych drzwi, a współpraca z krajami bałkańskimi leży w polskim interesie ze względu na kwestię bezpieczeństwa (problemy nielegalnej migracji, przestępczość zorganizowana, zagrożenia hybrydowe, radykalizacja, terroryzm) raz rosnące w tym regionie wpływy „aktorów zewnętrznych, których interesy i wartości nie są zgodne z unijnymi”. Plan MSZ zakłada działania wobec grupy docelowej, na którą składają się: młodzi ludzie, urzędnicy administracji, samorządowcy. Jak poinformowała zabranych zastępczyni dyrektora departamentu polityki europejskiej MSZ Anna Sochańska, przedstawiciele polskich gmin, powiatów, województw mieliby dzielić się z kolegami z Bałkanów swoimi doświadczeniami z okresu transformacji ustrojowej oraz negocjacji polskiego członkostwa w UE i wykorzystania funduszy polityki spójności i polityki rolnej.

Samorządy zaangażowane w promocję Polski

Na jesieni ubiegłego roku rząd powołał międzyresortowy zespół ds. promocji Polski za granicą. Jeden z jego dziewięciu podzespołów ma zająć się programowaniem działań promocyjnych na szczeblu samorządowym i obywatelskim. Zespołowi przewodniczy resort administracji. Radca ministra Joanna Kapuścińska z wydziału struktur i ustroju samorządu terytorialnego departamentu administracji publicznej MSWiA przedstawiła bogate zamierzenia resortu, podkreślając, iż są to na razie pomysły. Są to inicjatywy informacyjno-edukacyjne, skierowane do polskich samorządowców. Pierwsza z nich zmaterializuje się już za kilka dni. Po najbliższym posiedzeniu plenarnym Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego odbędzie się konferencja poświęcona współpracy rządu i samorządu terytorialnego na rzecz promocji Polski za granicą. Więcej na ten temat piszemy w osobnym artykule. MSWiA przewidziało w bieżącym roku organizację konferencji i warsztatów dla JST, poświęconych: programom rządowym wspierającym działania samorządowe; kontekstowi polityki historycznej w promocji Polski; zasadom pisania porozumień i listów intencyjnych; protokołowi dyplomatycznemu, współpracy JST z mediami, źródłom finansowania działań promocyjnych.

Czw., 16 Mrz. 2017 0 Komentarzy Dodane przez: Jarosław Komża