Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Najbliższy tydzień w KWRiST

Najbliższy tydzień w KWRiST fotolia.pl

W najbliższym tygodniu odbędzie się posiedzenie plenarne Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Początek posiedzenia zaplanowano na 25 września 2019 r. (środa), godz. 10:00.

Porządek obrad kształtuje się następująco:

 1. Sprawy różne:
  1. kwestia dot. wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2020 r. (Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej),
  2. wniosek o wyrażenie opinii w sprawie włączenia do klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego dwóch nowych zawodów: „technik spawalnictwa” oraz „zdobnik ceramiki” (Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii),
  3. pismo Wiceprezesa RM Przewodniczącego Komitetu ds. Pożytku Publicznego w sprawie wskazania kandydata do Rady Dialogu z Młodym Pokoleniem,
  4. informacja na temat Funduszu Dróg Samorządowych.
 2. Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie aplikacji mobilnej służącej do rozliczana opłaty za przewóz osób;
 3. Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wysokości limitów środków dostępnych w ramach schematów pomocy technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020;
 4. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniający rozporządzenie w sprawie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie oraz informacji o nieudzieleniu takiej pomocy (Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi);
 5. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego;
 6. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego opieki nad świadczeniobiorcą w ramach sieci onkologicznej;
 7. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym (Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej);
 8. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od nagród otrzymanych przez Powstańców Warszawskich;
 9. Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw (Ministerstwo Finansów);
 10. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów dokumentów stosowanych w egzekucji należności pieniężnych;
 11. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzoru wniosku o wydanie wiążącej informacji stawkowej;
 12. Projekt rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli szkół artystycznych, szczegółowego zakresu informacji zawartych w karcie oceny pracy, składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego oraz trybu postępowania odwoławczego;
 13. Projekt rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w szkole artystycznej oraz placówce artystycznej;
 14. Projekt rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju zmieniającego rozporządzenie w sprawie finansowego wsparcia na tworzenie lokali mieszkalnych na wynajem, mieszkań chronionych, noclegowni, schronisk dla bezdomnych, ogrzewalni i tymczasowych pomieszczeń;
 15. Propozycja kryteriów kwalifikujących do możliwości dofinansowania z rezerwy subwencji ogólnej w 2020 r., powołanej na mocy art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Ministerstwo Infrastruktury).
Sob., 21 Wrz. 2019 0 Komentarzy Dodane przez: Bartłomiej Zydel