Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

W tym tygodniu w parlamencie

W tym tygodniu w parlamencie fotolia.pl

Pierwsze powakacyjne posiedzenie Sejmu zaplanowane zostało na dni od 11 do 13 września. Kluczowym z punktu widzenia samorządowego projektem będzie nowe Prawo zamówień publicznych. Specjalna komisja, powołana do rozparzenia tego projektu, zakończyła pracę i przedstawi jej wyniki całemu zgromadzeniu posłów. Ze sprawozdaniem komisji można zapoznać się tutaj. W czwartek 12 września ma odbyć się posiedzenie komisji, na którym rozpatrzone zostaną poprawki zgłoszone do projektu w czasie drugiego czytania.

Innym projektem, który może zainteresować samorządowców, szczególnie z województw, jest rządowa propozycja nowelizacji ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Wpłynęła do Sejmu w lipcu. Sprowadza się do przedłużenia na lata 2020 i 2021 obowiązywania obecnych przepisów regulujących zasady ustalania wpłat województw do budżetu państwa i sposób podziału części regionalnej subwencji ogólnej. Nad projektem pracowały dwie komisje: finansów publicznych oraz samorządu terytorialnego i przygotowały swoje sprawozdanie, z którym można zapoznać się tutaj. W uzasadnieniu do projektu resort finansów przyznał, że zarówno z jego analiz, jak i z opinii strony samorządowej wynika, że system korekcyjno-wyrównawczy dla JST wymaga zmiany. Powinien on dotyczyć nie tylko województw samorządowych, ale również gmin i powiatów. Prace nad nowym systemem już są prowadzone. Strona samorządowa pozytywnie ocenia kierunki proponowanych zmian, tj. wyeliminowanie dotychczasowych dysfunkcji. Resort przyznaje, że w ocenie samorządów zmian nie należy ograniczać jedynie do systemu korekcyjno-wyrównawczego. Konieczne są znacznie szersze reformy dotyczące finansów JST. Ale będzie to wymagało czasu. Uznano wspólnie, że prace nad nad nową koncepcją należy kontynuować, ale jednocześnie konieczne jest przedłużenie obowiązywania dotychczasowych przepisów. Inaczej samorządy województw nie otrzymają w 2020 r. i kolejnych latach części regionalnej subwencji ogólnej pochodzącej z wpłat, ponieważ nie będzie podstawy prawnej do ustalania zarówno wpłat, jak i subwencji.

Czw., 5 Wrz. 2019 0 Komentarzy Dodane przez: Jarosław Komża