Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Najbliższy tydzień w KWRiST

Najbliższy tydzień w KWRiST fotolia.pl

W najbliższym tygodniu odbędą się posiedzenia czterech Zespołów Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

W poniedziałek 20 maja 2019 r. zbierze się Zespół ds. Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej oraz Środowiska. Porządek obrad kształtuje się następująco:

 1. Sprawy różne:
  1. Pismo ZPP dotyczące konieczność zmiany przepisów ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych,
  2. Pismo ZPP dotyczące konieczność zmiany przepisów ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych w zakresie infrastruktury drogowej służącej do obsługi dróg ekspresowych,
  3. Pismo ZPP dotyczące konieczność zmian w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym,
  4. Wniosek ZMP o przedstawienie informacji przez Ministerstwo Energii dotyczących realizacji rozporządzenia dotyczącego rekompensaty za wzrost cen energii elektrycznej dla jednostek samorządu terytorialnego, wynikających z ustawy o podatku akcyzowym, w szczególności liczby umów i wysokości środków przekazywanych JST – ustalenia z posiedzenia Zespołu z dnia 8 maja 2019 r.
  5. Wniosek ZMP o przedstawienie informacji przez Ministerstwo Energii na temat regulacji prawnych dotyczących elektromobilności – ustalenie z posiedzenia Zespołu z dnia 14 maja 2019 r.
  6. Pismo ZPP dotyczące konieczności przyspieszenia prac nad opracowaniem polityki gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa – 13.05.19 r.
  7. Pismo Ministerstwa Infrastruktury dotyczące trybu prac nad podziałem rezerwy subwencji ogólnej – ustalenie z posiedzenia Zespołu z dnia 14 maja 2019 r.
 2. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie śródlądowych dróg wodnych (Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej);
 3. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości jednostkowych stawek opłaty rocznej za użytkowanie gruntów pokrytych wodami (RD 426) (Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej);
 4. Projekt rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie granicy portu morskiego w Kamieniu Pomorskim;
 5. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie rodzajów programów i projektów przeznaczonych do realizacji w ramach Krajowego systemu zielonych inwestycji (Ministerstwo Środowiska);
 6. Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw (Ministerstwo Środowiska);
 7. Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw (Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju);
 8. Projekt Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego (Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju);
 9. Projekt ustawy o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw (Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju);
 10. Projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane (Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju);
 11. Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach;
 12. Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie uzyskiwania uprawnień przez instruktorów i wykładowców, opłat oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach, a także stawek wynagrodzenia członków komisji.

Na wtorek 21 maja 2019 r. zaplanowano posiedzenie Zespołu ds. Edukacji, Kultury i Sportu. W porządku obrad:

 1. Projekt rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznej szkole artystycznej oraz publicznej placówce artystycznej;
 2. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu zajęć prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz przez nauczycieli poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz nauczycieli: pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych;
 3. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (MEN);
 4. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wzorów znaków graficznych informujących o poziomach Polskiej Ramy Kwalifikacji przypisanych do kwalifikacji pełnych i cząstkowych włączonych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji i odpowiadających im poziomach europejskich ram kwalifikacji;
 5. Sprawy różne.

W środę 22 maja 2019 r. odbędzie się posiedzenie Zespołu ds. Społeczeństwa Informacyjnego. Poniżej porządek obrad:

 1. Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie powiadamiania ratunkowego;
 2. Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw (Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju);
 3. Projekt ustawy o elektronizacji doręczeń oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Ministerstwo Cyfryzacji);
 4. Sprawy różne.

Natomiast w czwartek 23 maja 2019 r. zbierze się Zespół ds. Systemu Finansów Publicznych. W porządku obrad:

 1. Projekt ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych;
 2. Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw;
 3. Sprawy różne.
Sob., 18 Mj. 2019 0 Komentarzy Dodane przez: Bartłomiej Zydel