Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Najbliższy tydzień w KWRiST

Najbliższy tydzień w KWRiST fotolia.pl

W najbliższym tygodniu odbędzie się posiedzenie Zespołu ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej. Zaplanowano je na środę, 10 kwietnia 2019 roku. Porządek obrad kształtuje się następująco:

 1. Sprawy różne:
  1. kwestia świadczeń pielęgnacyjnych – pismo ZPP,
  2. wniosek Strony Samorządowej o rozważenie możliwości dopuszczenia lekarzy obcokrajowców spoza UE przed nostryfikacją dyplomu do pracy w polskich szpitalach (w tym przede wszystkim powiatowych) ze wskazaniem konkretnego podmiotu leczniczego (tzw. model niemiecki) oraz o rozważenie wprowadzenia mechanizmów zachęcających lekarzy do podejmowania zatrudnienia w trybie rezydentury w szpitalach powiatowych,
  3. informacja Głównego Inspektoratu Sanitarnego na temat stanu prac nad ustawą o cmentarzach i chowaniu zmarłych, ze szczególnym uwzględnieniem regulacji organizujących funkcjonowanie kolumbariów;
 2. Projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw (Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej);
 3. Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu programów szkoleń dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym, wolontariusza oraz dziennego opiekuna;
 4. Projekt ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii;
 5. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego;
 6. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej;
 7. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej;
 8. Projekt ustawy o stwierdzaniu, dokumentowaniu i rejestracji zgonów (Ministerstwo Zdrowia).

Ponadto Zespół ds. Statystyki Publicznej do czwartku, 11 kwietnia 2019 r. – w trybie obiegowym – opiniuje projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2019.

Z projektami aktów prawnych będących przedmiotem prac w poszczególnych Zespołach można zapoznać się tutaj.

Pt., 5 Kw. 2019 0 Komentarzy Dodane przez: Bartłomiej Zydel