Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Najbliższy tydzień w KWRiST

Najbliższy tydzień w KWRiST fotolia.pl

W najbliższym tygodniu odbędą się posiedzenia trzech Zespołów KWRiST. W poniedziałek, 18 lutego 2019 r. zbierze się Zespół ds. Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej oraz Środowiska. Natomiast we wtorek, 19 lutego 2019 r. – Zespół ds. Edukacji, Kultury i Sportu oraz Zespół ds. Administracji i Bezpieczeństwa Obywateli.

Porządek obrad Zespołu ds. Infrastruktury jest następujący:

 1. Sprawy różne:
  • pismo ZPP dot. naboru wniosków w ramach Programu Priorytetowego „Usuwanie wyrobów zawierających azbest” na rok 2019,
  • dyskusja dotycząca sporządzania audytu krajobrazowego – stanowisko Konwentu Marszałków Województw RP z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie sporządzania audytu krajobrazowego,
  • dyskusja dotycząca ustawy o przekształceniu użytkowania wieczystego w prawo własności w kontekście osób prawnych, które podlegają pod ustawę o pomocy publicznej.
 2. Projekt sprawozdania z wykonania Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych (KPOŚK) w latach 2016-2017 (Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej).
 3. Projekt ustawy – Prawo zamówień publicznych (Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii).
 4. Projekt ustawy – Przepisy wprowadzające – Prawo zamówień publicznych (Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii).
 5. Projekt rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju zmieniającego rozporządzenie w sprawie wprowadzania nieczystości ciekłych do stacji zlewnych.
 6. Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach.
 7. Projekt rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniającego rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych.
 8. Projekt ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Ministerstwo Środowiska).
 9. Projekt Polityki ekologicznej państwa 2030 (Ministerstwo Środowiska).
 10. Projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz niektórych innych ustaw (Ministerstwo Środowiska).
 11. Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie ustanowienia planu ochrony dla Poleskiego Parku Narodowego.
 12. Projekt Krajowego programu ograniczania zanieczyszczenia (KPOZP) (Ministerstwo Środowiska).
 13. Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów.

Zespół ds. Administracji będzie obradował nad poniższymi tematami:

 1. Problematyka kompetencji straży gminnych/miejskich w zakresie bezpieczeństwa wysokich funkcjonariuszy samorządowych.
 2. Sprawy różne.

Porządek obrad Zespołu ds. Edukacji, Kultury i Sportu nie został jeszcze ustalony.

Z projektami aktów prawnych można zapoznać się tutaj.

Sob., 16 Lt. 2019 0 Komentarzy Dodane przez: Bartłomiej Zydel