Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Najbliższy tydzień w KWRiST

Najbliższy tydzień w KWRiST fotolia.pl

W najbliższym tygodniu odbędą się posiedzenia trzech Zespołów Komisji. W poniedziałek 21 stycznia zbierze się Zespół ds. Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej oraz Środowiska. Natomiast na wtorek 22 stycznia zaplanowano posiedzenia Zespołów ds.: Administracji Publicznej i Bezpieczeństwa Obywateli oraz Edukacji, Kultury i Sportu.

Porządek obrad Zespołu ds. Infrastruktury zakłada omówienie:

  • projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie numeru ewidencyjnego ośrodka szkolenia kierowców i innego podmiotu prowadzącego szkolenie, wzorów dokumentów i pieczęci związanych z utworzeniem i działalnością ośrodka szkolenia kierowców oraz wysokości opłaty za wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców i opłaty za wydanie poświadczenia potwierdzającego spełnianie dodatkowych wymagań przez ośrodek szkolenia kierowców,
  • projektu ustawy o dostępności,
  • projektu ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw,
  • nowej wersji projektu rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju w sprawie standardów dotyczących przestrzennego kształtowania budynku i jego otoczenia, technologii wykonania i wyposażenia technicznego budynku oraz lokalizacji przedsięwzięć realizowanych z wykorzystaniem finansowego wsparcia z Funduszu Dopłat.

Zespół ds. Administracji będzie obradował nad:

  • projektem rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie określenia rodzajów spraw, w których obowiązek prowadzenia metryki sprawy jest wyłączony,
  • projektem rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie nadania funkcjonariuszom organów państwowej inspekcji sanitarnej uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego,
  • projektem rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wykazu dokumentów publicznych,
  • projekt ustawy o zasadach pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywateli Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej oraz członków ich rodzin​ w związku z wystąpieniem tego państwa z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej.

Natomiast porządek obrad najbliższego posiedzenia Zespołu ds. Edukacji nie został jeszcze ustalony.

Pt., 18 St. 2019 0 Komentarzy Dodane przez: Bartłomiej Zydel