Najbliższy tydzień w KWRiST

Najbliższy tydzień w KWRiST fotolia.pl

15 stycznia 2019 r. o godz. 11:00 w siedzibie Ministerstwa Zdrowia przy ul. Miodowej w Warszawie rozpocznie się pierwsze w tym roku posiedzenie Zespołu ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. W porządku obrad:

  • w ramach spraw różnych temat nowelizacji ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych, w szczególności w zakresie zmian przepisów dotyczących budowy kolumbarium (wnioski Związku Miast Polskich i Unii Miasteczek Polskich),
  • projekt ustawy o dostępności,
  • projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego (KWRiST wyraziła zgodę na upoważnienie Zespołu do wydania opinii wiążącej),
  • projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ramowych procedur przyjmowania, obsługi zgłoszeń alarmowych i powiadomień o zdarzeniach oraz dysponowania zespołów ratownictwa medycznego przez dyspozytora medycznego (KWRiST wyraziła zgodę na upoważnienie Zespołu do wydania opinii wiążącej),
  • projekt ustawy o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej – (KWRiST wyraziła zgodę na upoważnienie Zespołu do wydania opinii wiążącej – z zastrzeżeniem, iż w przypadku wystąpienia wątpliwości ze strony samorządowej Zespołu podczas dyskusji – projekt zostanie skierowany do rozstrzygnięcia na posiedzenie KWRiST w styczniu 2019 r.),
  • projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie nadania funkcjonariuszom organów państwowej inspekcji sanitarnej uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego (Główny Inspektorat Sanitarny).
Pt., 11 St. 2019 0 Komentarzy Dodane przez: Bartłomiej Zydel