Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

W tym tygodniu w parlamencie

W tym tygodniu w parlamencie fotolia.pl

Sprawozdania i informacji. Tak można by krótko zaanonsować bieżący tydzień sejmowy. We wtorek, środę i czwartek posłowie wysłuchają kilkunastu informacji na tematy dotyczące funkcjonowania samorządu terytorialnego. Przedstawione mają być one zarówno przez poszczególne resorty, jak również Najwyższą Izbę Kontroli.

We wtorek 6 listopada przed komisją polityki społecznej przedstawiciel ministra polityki społecznej zreferuje realizację w roku 2017 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (druk nr 2940 tutaj). Na tym samym posiedzeniu posłowie mają rozpatrzyć również sprawozdanie Rady Ministrów z realizacji ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci w latach 2016-2017 (druk nr 2945 tutaj).

W środę 7 listopada komisja samorządu terytorialnego zajmie się dwiema sprawami. Po pierwsze, funkcjonowaniem Funduszu Sołeckiego, jak to napisano: w warunkach jego fakultatywności oraz przyczyn obniżeń w zwrocie gminom części poniesionych wydatków. Opowie o tym reprezentant resortu administracji. Z kolei przedstawiciele Najwyższej Izby Kontroli zreferują wyniki kontroli realizacji zbiorowego zaopatrzenia w wodę mieszkańców gmin wiejskich (z raportem można zapoznać się tutaj).

Czwartek 8 listopada będzie jeszcze bogatszy pod względem informacyjnym. Na dwóch posiedzeniach posłowie z komisji infrastruktury i z komisji samorządu terytorialnego zaplanowali wysłuchanie czterech relacji. Pierwszą ma przedstawić resort infrastruktury. Ma ona dotyczyć realizacji inwestycji na drogach powiatowych i gminnych, współfinansowanych z Programu rozwoju powiatowej i gminnej infrastruktury drogowej. Posłów szczególnie zainteresowały"kierunki wsparcia i kryteria wyboru samorządów". Drugą informację ma zaprezentować Najwyższa Izba Kontroli. Będą to wyniki kontroli wykonywania zadań przez zarządców dróg wojewódzkich, w zakresie utrzymania, remontów i ochrony dróg. Interesująco zapowiada się udział w posiedzeniu komisji urzędników z ministerstwa finansów. Mają oni zaprezentować posłom możliwości wprowadzenia zmian w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, zwiększających dywersyfikację źródeł dochodów, w tym przyznanie samorządom udziału we wpływach z podatku od towarów i usług. Ostatnia z informacji, również ministerstwa finansów, ma dotyczyć "uwarunkowań finansowych i rozwojowych gmin o dużym udziale obszarów chronionych wraz z oceną skuteczności mechanizmów rekompensaty utraconych dochodów".

Źródło: sejm.gov.pl

Pt., 2 Lst. 2018 0 Komentarzy Dodane przez: Jarosław Komża