Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Co przyniesie nadchodzący tydzień w KWRiST?

Co przyniesie nadchodzący tydzień w KWRiST? fotolia.pl

W poniedziałek 19 lutego odbędzie się Zespół do Spraw Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej i Środowiska. W przedmiocie obrad znajdą się m.in.:

  • Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie
  • Projekt rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie systemu informacyjnego gospodarowania wodami
  • Projekt rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie zakresu informacji z systemu informacyjnego gospodarowania wodami podlegających udostępnianiu, sposobu ich udostępniania i ponownego wykorzystania oraz wysokości opłat za ich przygotowanie i udostępnianie
  • Aktualizacja Wytycznych Ministra Inwestycji i Rozwoju w zakresie monitorowania postępu rzeczowego w realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 oraz Wspólnych List Wskaźników Kluczowych dla EFRR, FS oraz EFS (WLW)
  • Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sporządzania audytów krajobrazowych.

We wtorek 20 lutego odbędą się połączone posiedzenie Zespołu ds. Administracji Publicznej i Bezpieczeństwa Obywateli oraz Zespół ds. Społeczeństwa Informacyjnego, ich członkom zostanie zaprezentowana

  • Informacja Kancelarii Prezesa Rady Ministrów nt. prac nad projektem ustawy o jawności życia publicznego
  • Informacja Ministerstwa Cyfryzacji nt. funkcjonowania systemu CEPiK 2.0 po wprowadzonych zmianach

Wydadzą oni również opinię na temat projektu ustawy o ochronie danych osobowych.

W tym samym dniu odbędzie się również posiedzenie Zespołu ds. Edukacji Kultury i Sportu.

Podsumowaniem prac wszystkich zespołów problemowych podejmie Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego na posiedzeniu, które odbędzie się 21 lutego.

Przypominamy, że projekty na poszczególne zespoły tematyczne dostępne są tutaj.

Zaś uwagi można zgłaszać za pomocą formularza dostępnego tutaj.

Pt., 16 Lt. 2018 0 Komentarzy Dodane przez: Marcin Maksymiuk