Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

W tym tygodniu w parlamencie

W tym tygodniu w parlamencie fotolia.pl

Nowelizacja ustaw o pomocy społecznej i o mieszkaniach socjalnych i ochronie praw lokatorów (tutaj) oraz uchwała w sprawie unijnej polityki rolnej po 2020 r., a także informacja o RODO, to najważniejsze tematy najbliższego posiedzenia plenarnego Sejmu, zaplanowanego na 6-8 lutego i towarzyszących mu posiedzeń komisji. Nowelizacja ustawy o pomocy społecznej (rekomendacja komisji tutaj) i uchwała w sprawie negocjacji unijnej polityki rolnej (piszemy o tym osobno) pojawią się na posiedzeniu plenarnym. Reszta tematów poruszona zostanie na spotkaniach poszczególnych komisji.

6 lutego

We wtorek posłowie stałej podkomisji ds. kształcenia zawodowego wysłuchają informacji resortu edukacji na temat finansowania kształcenia zawodowego z funduszy unijnych w ramach regionalnych programów operacyjnych. Poświęciliśmy temu osobny artykuł w dziale Edukacja. Z kolei komisja samorządu terytorialnego zapozna się z tym jakie konsekwencje dla jednostek samorządu terytorialnego wynikają z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.

Również we wtorek posłowie z komisji do spraw petycji rozpatrzą petycję w sprawie wprowadzenia zmian do poselskiego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych. Autorzy petycji apelują, by proponowane w projekcie zmiany wchodziły w życie nie wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia wyborów odpowiednio każdego z wymienionych organów, zarządzonych w związku z rozwiązaniem organu lub upływem jego kadencji trwającej w dniu ogłoszenia procedowanej ustawy lub nowelizacji kodeksu wyborczego. Chodzi o wprowadzenie zasady, żeby zmiany w prawie wyborczym miały zastosowanie nie do najbliższych wyborów, a do kolejnych.

7 lutego

Środa będzie dniem informacyjnym. Posłowie z komisji samorządu terytorialnego wysłuchają informacji przewodniczącego zarządu związku metropolitalnego Metropolii Górnośląsko-Zagłębiowskiej o funkcjonowaniu ustawy z 9 marca 2017 r. o związku metropolitalnym w województwie śląskim. Przedstawiciele Najwyższej Izby Kontroli zaprezentują posłom komisji polityki społecznej wyniki kontroli wpływu realizacji programu „Maluch” na zwiększenie aktywności zawodowej rodziców i opiekunów. Z kolei podkomisja stała ds. ustroju samorządu terytorialnego rozpatrzy wniosek Stowarzyszenia Otwarty Ursynów w sprawie "rozważenia możliwości podjęcia prac legislacyjnych dotyczących ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy, w celu usunięcia zauważonych wad i niedostatków."

Źródło: sejm.gov.pl

Pt., 2 Lt. 2018 0 Komentarzy Dodane przez: Jarosław Komża