Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Co przyniesie nadchodzący tydzień w KWRiST?

Co przyniesie nadchodzący tydzień w KWRiST? fotolia.pl

We wtorek 17 października zbierze się Zespół ds. Edukacji Kultury i Sportu, w ramach prac, członkowie podejmą dyskusję m.in. na temat:

  • projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii
  • projektu rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznej szkole artystycznej oraz publicznej placówce artystycznej

W środę 18 października odbędzie się Zespół ds. Obszarów Wiejskich, Wsi i Rolnictwa w porządku obrad znajdują się m.in:

  • projekt rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach Priorytetu 5. Wspieranie obrotu i przetwarzania, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014 – 2020
  • projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej
  • projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie stawek zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2018 r.
  • projekt ustawy o scalaniu i wymianie gruntów oraz o zmianie niektórych ustaw 

W piątek odbędzie się Zespół ds. Administracji Publicznej i Bezpieczeństwa Obywateli.

Z projektami dla poszczególnych zespołów problemowych można zapoznać się na stronie Aktów prawnych do zaopiniowania

Jednocześnie zachęcamy do wysyłania własnych uwag i przemyśleń dotyczących projektowanych aktów prawnych przez formularz elektroniczny dostępny tutaj.

Pt., 13 Prn. 2017 0 Komentarzy Dodane przez: Marcin Maksymiuk