Co przyniesie nadchodzący tydzień w KWRiST?

Co przyniesie nadchodzący tydzień w KWRiST? fotolia.pl

W najbliższy poniedziałek odbędzie się Zespół ds. systemu finansów publicznych. W programie przewidziane jest zaopiniowanie:

  • Projekt ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności gruntów (Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa).
  • Projekt ustawy o zmianie ustawy o Partnerstwie publiczno-prywatnym oraz niektórych innych ustaw. (Ministerstwo Rozwoju)
  • Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie rejestru zastawów skarbowych.
  • Projekt ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych.

Tego samego dnia zbierze się również Zespół ds. Społeczeństwa Informacyjnego, który zaopiniuje:

  • Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego.
  • Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu.

We wtorek odbędzie się Zespół ds. Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej i Środowiska. Jego przedstawiciele omówią:

  • Projekt ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności gruntów 
  • Projekt zmian Umowy Partnerstwa.
  • Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska zmieniający rozporządzenie w sprawie sprzędzenia projektu planu ochrony dla obszaru Natura 2000.
Pt., 21 Kw. 2017 0 Komentarzy Dodane przez: Marcin Maksymiuk