Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

W tym tygodniu w parlamencie

W tym tygodniu w parlamencie fotolia.pl

W bieżącym tygodniu posłowie zbiorą się na plenarnym posiedzeniu Sejmu, które wyznaczono zwyczajowo na drugą połowę tygodnia (22,23, 24 marca). Natomiast Senat będzie miał swoje posiedzenie w kolejnym tygodniu (29 i 30 marca). Wśród tematów posiedzeń komisji obu izb znalazły się sprawy dotyczące funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego.

22 marca, środa

Sejmowa komisja samorządu terytorialnego zapozna się z informacja Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli wdrażania Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014-2019. Szczegóły raportu można znaleźć tutaj. Również w środę posłowie połączonych komisji administracji oraz samorządu terytorialnego przeprowadzą pierwsze czytanie projektu autorstwa klubu Kukiz`15, nowelizującego ustawę o pracownikach samorządowych (druk nr 1324). Sprawa „żyje” już długo, a chodzi o likwidację tzw. gabinetów politycznych wójtów, burmistrzów, prezydentów, starostów i marszałków, jak to ujęto w uzasadnieniu.

Wybrane samorządy mogą zainteresować dwa posiedzenia komisji gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej. W środę posłowie przeprowadzą pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o inwestycjach w zakresie budowy lub przebudowy toru wodnego Świnoujście-Szczecin do głębokości 12,5 metra (druk nr 1349). Natomiast wcześniej, w poniedziałek posłowie tej komisji zapoznają się z informacją na temat zagrożeń dla funkcjonowania przystani rybackiej w Rewalu oraz aktualnej sytuacji Polskiej Żeglugi Morskiej oraz sytuacji i perspektyw rozwoju przemysłu stoczniowego.

23 marca, czwartek

W czwartek na połączonym posiedzeniu komisji finansów publicznych oraz samorządu terytorialnego posłowie pochylą na projektem autorstwa klubu PO, dotyczącym nowelizacji ustawy o finansach publicznych (druk nr 1173). Projekt sprowadza się do zmiany w jednym, ale istotnym, artykule 243 ufp. Posłowie PO proponują zmianę brzmienia ustępu 3a, by do wydatków, a zatem i do puli zadłużenia danej jednostki samorządu terytorialnego, nie wliczać zobowiązań wynikających ze spłat kredytów zaciągniętych na realizację projektów dofinansowanych z funduszy unijnych na poziomie co najmniej 60 proc. wydatków kwalifikowanych. Z projektem można zapoznać się tutaj.

Obie komisje mają zająć się również projektem komisji ds. petycji, dotyczącym zmiany ustawy o podatku rolnym oraz ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (druk nr 1232 dostępny tutaj). Projekt wychodzi naprzeciw postulatom jednej ze spółdzielni mieszkaniowych. Jak piszą autorzy w uzasadnieniu, celem zmian jest takie ukształtowanie przepisów, aby zawarta w obu ustawach zasada solidarnej odpowiedzialności współwłaścicieli nieruchomości była ograniczona w sytuacji, gdy jeden lub kilku współwłaścicieli jest zwolnionych z obowiązku zapłaty podatku rolnego lub podatku od nieruchomości. Z aktualnych przepisów wynika, że podmiot będący współwłaścicielem nieruchomości wspólnie z gminą lub skarbem państwa jest zobowiązany do zapłaty podatku liczonego od całej nieruchomości, a więc w istocie do zapłaty także za współwłaściciela zwolnionego z obowiązku opłacenia podatku.

W czwartek posłowie połączonych komisji edukacji oraz samorządu terytorialnego wysłuchają informacji MEN o przygotowaniu i wdrażaniu reformy edukacji na poszczególnych poziomach systemu edukacji.

Źródło: sejm.gov.pl i senat.gov.pl

Pt., 17 Mrz. 2017 0 Komentarzy Dodane przez: Jarosław Komża