Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Zakaz zatrudniania łapówkarzy ma pomóc w walce z korupcją

Zakaz zatrudniania łapówkarzy ma pomóc w walce z korupcją fotolia.pl

Do konsultacji publicznych trafił projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks Karny oraz niektórych innych ustaw. Jest to projekt Klubu Parlamentarnego Koalicja Polska - Polskie Stronnictwo Ludowe - Kukiz 15. Zdaniem projektodawców konieczna jest zmiana przepisów polegająca nie tylko na rozszerzeniu zakresu treściowego środków karnych wymierzanych w związku z popełnianiem przestępstw korupcyjnych, ale także na zwiększeniu transparentności życia publicznego.

Projekt zakłada zmianę art. 40 kodeksu karnego poprzez dodanie do zakresu przepisu zakazu zatrudniania, który sąd obligatoryjne orzekał by w wypadku skazania za przestępstwa: korupcji, przekupstwa, płatnej protekcji czynnej i biernej oraz zakłócenia przetargu publicznego. W przypadku ponownego skazania popełnionego w okresie obowiązywania pozbawienia praw publicznych, sąd obligatoryjnie orzekałby dożywotnie pozbawienie praw publicznych wraz z zakazem zatrudnienia.

Zdaniem projektodawcy, tak samo jak osoby notorycznie prowadzące pojazdy pod wpływem alkoholu są wykluczane z ruchu drogowego, czy osoby skazane za przestępstwa na tle seksualnym - pedofilia, są wykluczane z pracy z dziećmi, tak samo osoby ponownie skazane za przestępstwa korupcyjne powinny być dożywotnio wykluczane z zajmowania wszelkich stanowisk w instytucjach publicznych.

Osoba wobec której orzeczone zostaną zmieniane środki karne straciłaby prawo pracy oraz możliwość zajmowania stanowisk we wszelkich instytucjach państwowych, samorządu terytorialnego i zawodowego. Ponadto osoba taka nie będzie mogła pracować czy zajmować stanowisk w organach nadzorczych spółek prawa handlowego, w których Skarb Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego posiadają bezpośrednio lub pośrednio przez inne podmioty co najmniej 10% akcji lub udziałów. Obejmie to także utratę biernego prawa wyborczego do funkcji wskazanych powyżej, w tym w wyborach prezydenckich, do Sejmu i Senatu oraz samorządowych, jak również w wyborach na funkcje zawodowe i gospodarcze. Wreszcie osoba skazana na korupcję nie będzie miała prawa do udziału w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości oraz traciłaby prawo do ubiegania się o zamówienia publiczne.

Osoba wobec, której orzeczono by zmieniane środki karne straciłaby możliwość zasiadania w jakimkolwiek organie sprawującym władze ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą. Rozszerzenie środka karnego pozbawienia praw publicznych obejmowałoby także zakaz udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, bowiem wiele przestępstw korupcyjnych związanych jest z procedurą zamówień publicznych.

Projekt zakłada także, ze osoba skazana za korupcję nie będzie mogła pracować w jakiejkolwiek jednostce, która posługuje się środkami publicznymi. Takie osoby nie będą już mogły wpływać na władze publiczną w charakterze: doradców i  ekspertów.

Ponadto projektodawca proponuje ustalenie okresu karencji, który obowiązywałby posłów i senatorów. W okresie do 12 miesięcy po wygaśnięciu mandatu posła lub senatora, osoby te nie mogłyby zostać zatrudnione w spółkach Skarbu Państwa.

Kolejna propozycja zawiera wprowadzenie pełnej jawności i przejrzystości w zakresie źródeł finansowania partii politycznych jak i poszczególnych wydatków partii. Proponuje się, aby parte prowadziły i aktualizowały na bieżąco dwa rejestry: rejestr wpłat oraz rejestr umów, które miałby być publikowane w BIP.

Sob., 4 St. 2020 0 Komentarzy Dodane przez: Patrycja Grebla-Tarasek