Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Nowelizacja Prawa geodezyjnego i kartograficznego

Nowelizacja Prawa geodezyjnego i kartograficznego fotolia.pl

Resort inwestycji pracuje nad nowelizacją ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. W opinii ministerstwa potrzeba nowelizacji wynika z konieczności minimalizacji zidentyfikowanych ograniczeń w procesie inwestycyjnym, w zakresie prowadzenia prac geodezyjnych i kartograficznych. Chodzi o zgłaszanie, udostępnianie materiałów państwowego zasobu (w tym opłatami), przekazywaniem wyników i ich weryfikacją oraz wprowadzenia usprawnień w zakresie nadawania uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii, a także ułatwień w dostępie do informacji o istniejącym pokryciu planistycznym.

Projektowane zmiany

W Prawo geodezyjne i kartograficznym proponowane są następujące zmiany: zmiana sposobu dokumentowania przez kierownika prac geodezyjnych lub prac kartograficznych wykonania czynności kierowania pracami geodezyjnymi lub kartograficznymi oraz sprawowania nad nimi nadzoru; zmiana zasad i terminów rozpoczęcia wykonywania prac geodezyjnych lub prac kartograficznych oraz dokonywania ich zgłoszenia do organów Służby Geodezyjnej i Kartograficznej, a także zmiana zasad weryfikacji dokumentacji powstałej w wyniku wykonania prac geodezyjnych lub kartograficznych; zmiana zasad wydawania licencji na udostępniane materiały państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (zniesienie niektórych licencji); uchylenie instytucji tzw. uwierzytelniania dokumentów opracowanych na podstawie wykonanych prac geodezyjnych lub prac kartograficznych na potrzeby postępowań administracyjnych, postępowań sądowych lub czynności cywilnoprawnych i wprowadzenia obligatoryjnego opatrywania z urzędu klauzulą dokumentów stanowiących wyniki prac geodezyjnych lub kartograficznych; wprowadzenie zasady aktualizacji informacji zawartych w ewidencji gruntów i budynków w oparciu o materiały znajdujące się w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym z urzędu, w drodze czynności materialno-technicznej; zmiana zasad ustalania i pobierania opłat za materiały udostępniane z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (wprowadzenie opłaty ryczałtowej dla wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych); rozszerzenie katalogu danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego udostępnianych nieodpłatnie; bezpłatne korzystanie w celach edukacyjnych z ASG-EUPOS przez jednostki organizacyjne wchodzące w skład systemu oświaty oraz uczelnie wyższe; wprowadzenie zmian w zakresie nadawania uprawnień zawodowych.

W ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym resort inwestycji proponuje wprowadzenie obowiązku tworzenia zbiorów danych przestrzennych dla aktów planowania przestrzennego. Ma to przyczynić się do powstania jednolitych w skali kraju zbiorów obrazujących zasięgi obowiązujących aktów planowania przestrzennego oraz powiązanych z nimi dokumentów (treści aktu poprzez łącze internetowe, rysunku w postaci rastra z nadanymi georeferencjami).

Źródło: Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Sob., 29 Wrz. 2018 0 Komentarzy Dodane przez: Jarosław Komża