Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Efekty realizacji programu "Maluch"

Efekty realizacji programu fotolia.pl

6 lutego br. Komisja Polityki Społecznej i Rodziny rozpatrzyła i przyjęła Informację Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli wpływu realizacji programu „Maluch” na zwiększenie aktywności zawodowej rodziców i opiekunów.

W posiedzeniu uczestniczyli: podsekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – Bartosz Marczuk oraz wiceprezes Najwyższej Izby Kontroli – Mieczysław Łuczak.

Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 „Maluch” został uruchomiony w 2011 roku. Jego celem było:

  • stworzenie warunków dla rozwoju zróżnicowanych instytucji opiekuńczo-edukacyjnych dla małych dzieci,
  • poprawa standardów funkcjonowania instytucji opieki nad dziećmi do lat 3,
  • umożliwienie rodzicom i opiekunom dzieci podjęcia aktywności zawodowej,
  • wsparcie jednostek sektora samorządowego w tworzeniu instytucji opiekuńczo-edukacyjnych dla małych dzieci zgodnie z potrzebami lokalnej społeczności,
  • zapewnienie dzieciom w wieku do lat 3 miejsc w instytucji opieki do czasu osiągnięcia poziomu rozwoju i umiejętności niezbędnych do edukacji przedszkolnej.

Po sześciu latach wdrażania programu „Maluch” nastąpił korzystny społecznie przyrost miejsc opieki dla najmłodszych dzieci. Dla 9,05% maluchów zostały przygotowane miejsca w żłobkach, klubach dziecięcych oraz u indywidualnych opiekunów. Jednakże pomimo zwiększenia liczby miejsc opieki kwestia dostępności do tego rodzaju placówek stanowi problem w znacznej części kraju. 
Liczba gmin uczestniczących w Programie osiągnęła w 2016 r. poziom 435, co stanowi 17,6% ogółu (2478). Pomoc państwa w zakresie tworzenia i utrzymania miejsc opieki jest szczególnie istotna dla gmin o niskich dochodach lub złej kondycji finansowej.

W ocenie NIK realizacja programu „Maluch” pozytywnie wpływa na aktywność zawodową rodziców i opiekunów małych dzieci. Jest to szczególnie cenne w perspektywie niedoboru pracowników na rynku pracy. Zdaniem NIK oczekiwane są działania umożliwiające dalszy wzrost miejsc opieki instytucjonalnej, jak również poprawa efektywności programu w sytuacji ustanowienia jego warunków w długoletniej perspektywie.

NIK zasugerowała rozważenie przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej podjęcia działań umożliwiających dalszy wzrost wskaźnika objęcia opieką instytucjonalną dzieci, polegających na:

  • określeniu w dokumentacji programowej minimalnej kwoty dofinansowania nowo tworzonych miejsc opieki,
  • zmianie metodologii badania potrzeb w zakresie miejsc opieki instytucjonalnej w gminach umożliwiającej rzetelne określenie potrzeb na zorganizowanie takiej opieki,
  • wypracowaniu i wprowadzeniu efektywnej metodologii monitorowania wpływu programu „Maluch” na aktywność zawodową rodziców i opiekunów dzieci.

Źródło: www.sejm.gov.pl

Sob., 10 Lt. 2018 0 Komentarzy Dodane przez: Katarzyna Liszka-Michałka