Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

W tym tygodniu w parlamencie

W tym tygodniu w parlamencie fotolia.pl

Pierwsze posiedzenie Sejmu w nowym roku zaplanowano na 9 i 10 stycznia. W porządku plenarnym wstępnie zaplanowano dwa sprawozdania komisji sejmowych o uchwałach Senatu w sprawie podjętych przez Sejm ustaw. Pierwsza uchwała dotyczy nowelizacji ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych gminy, budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz pomniki. Druga senacka uchwała odnosi się do nowelizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych. Poza tym na towarzyszących posiedzeniu plenarnemu spotkaniach komisji pojawią się również sprawy dotyczące funkcjonowania samorządu terytorialnego.

9 stycznia

We wtorek posłowie z komisji samorządu terytorialnego rozpatrzą senackie poprawki do nowelizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych (tutaj). Senatorowie uznali, że zakaz spożywania napojów alkoholowych w miejscu publicznym nie powinien dotyczyć miejsc przeznaczonych do spożycia napojów alkoholowych na miejscu w punktach sprzedaży tych napojów. Tym samym Senat zdecydował się powrócić do formuły zawartej w aktualnie obowiązującej ustawie. Ponadto senatorowie postanowili umożliwić radzie gminy wprowadzenie, w określonym miejscu publicznym na terenie gminy, odstępstwa od generalnego zakazu spożywania alkoholu, jeżeli stwierdzi, że nie będzie to miało negatywnego wpływu na kształtowanie polityki społecznej w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i nie będzie zakłócało bezpieczeństwa i porządku publicznego. Poza tym senatorowie są za wydłużeniem vacatio legis do 30 dni.

Również we wtorek posłowie z komisji cyfryzacji wysłuchają informacja resortu cyfryzacji o postępach w usuwaniu problemów powstałych podczas wdrażania systemu Centralnej Ewidencji Pojazdów.

10 stycznia

Komisja polityki społecznej i rodziny przeprowadzi pierwsze czytanie rządowego projektu nowelizacji ustawy o pomocy społecznej (tutaj). Rząd zaproponował uporządkowanie i doprecyzowanie obowiązujących przepisów dotyczących placówek udzielających tymczasowego schronienia osobom bezdomnym i wprowadzenie dodatkowego typu placówki: schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.

W środę posłowie zapoznają się również z kilkoma informacjami. Po pierwsze członkowie komisji edukacji i komisji samorządu terytorialnego wysłuchają sprawozdania resortu edukacji z monitorowania wdrażania reformy edukacji. Informacje mają dotyczyć przygotowania podstaw programowych i podręczników szkolnych, zmian w zatrudnieniu nauczycieli, przygotowania szkół podstawowych do przyjęcia starszych uczniów oraz stanu wyposażenie szkół podstawowych w pracownie przedmiotowe oraz zapewnienie wykwalifikowanej kadry. Natomiast przed posłami z komisji samorządu terytorialnego wystąpią przedstawiciele Najwyższej Izby Kontroli z wynikami kontroli wykorzystania funduszy unijnych.

Źródło: sejm.gov.pl

Sob., 6 St. 2018 0 Komentarzy Dodane przez: Jarosław Komża