Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Strzeż się warana z Komodo

Wśród zwierząt przetrzymywanych w ogrodach zoologicznych, czy nawet i w naszych domach, znajdują się takie, które mogą stanowić zagrożenie dla człowieka. W jaki sposób mamy zminimalizować związane z tymi zwierzętami ryzyko powie nam opracowywane obecnie rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie gatunków zwierząt niebezpiecznych dla życia i zdrowia ludzi.

Do rozpatrzenia na najbliższym posiedzeniu Zespołu ds. Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej oraz Środowiska skierowany został projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie gatunków zwierząt niebezpiecznych dla życia i zdrowia ludzi.

Rozporządzenie to określa:

  1. gatunki lub grupy gatunków zwierząt niebezpiecznych dla życia i zdrowia ludzi w podziale na dwie kategorie: takie, które z przyczyn naturalnej agresywności lub właściwości biologicznych mogą stanowić poważne zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi oraz pozostałe. Do pierwszej grupy zostały zaliczone w szczególności: wiele gatunków skorpionów, waran z Komodo, wszystkie gatunki żmij, zdradnicowatych i grzechotnikowatych, spośród ptaków – wszystkie gatunki kazuarów, wszystkie gatunki małp człekokształtnych, wiele gatunków zaliczonych do psowatych i kotowatych, czy wreszcie wół piżmowy czy hipopotamy. Zgodnie z przepisami ustawy o ochronie przyrody zwierzęta zaliczone do kategorii I mogą być przetrzymywane wyłącznie w ogrodach zoologicznych, cyrkach i placówkach naukowych, zaś zaliczone do kategorii II – mogą być również w posiadaniu osób prywatnych, o ile osoby te będą posiadały stosowne zezwolenie regionalnego dyrektora ochrony środowiska;
  2. warunki przetrzymywania poszczególnych gatunków lub grup gatunków zwierząt niebezpiecznych dla życia i zdrowia ludzi. Co do zasady zwierzęta takie muszą być przetrzymywane z zastosowaniem podwójnych zabezpieczeń, tj. zabezpieczeń wewnętrznych, skonstruowanych w sposób zapobiegający samodzielnemu wydostaniu się z nich zwierząt oraz zabezpieczeń zewnętrznych. Konstrukcja zabezpieczeń powinna w szczególności zapewniać: niemożliwość ich otwarcia przez znajdujące się w nich zwierzęta i przypadkowego otwarcia przez człowieka, czy niemożność jednoczesnego otwarcia zabezpieczenia wewnętrznego i zewnętrznego. Dla każdego z gatunków lub grup gatunków zwierząt określone są szczegółowe warunki przetrzymywania;
  3. sposoby znakowania zwierząt gatunków niebezpiecznych dla życia i zdrowia ludzi. Niebezpieczne zwierzęta kręgowe mają być znakowane za pomocą mikroczipa o niezmienianym i niepowtarzalnym numerze, przy czym mikroczip ten winien być wszczepiony w sposób możliwie jak najbardziej utrudniający jego ewentualne przeżyciowe usunięcie i nie powinien być widoczny przez skórę oznakowanego zwierzęcia.

Lekturę projektu rozporządzenia zalecamy przede wszystkim osobom zamierzającym przetrzymywać w domu zwierzęta niebezpieczne...

Śr., 12 St. 2011 0 Komentarzy Dodane przez: Grzegorz P. Kubalski