Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

W telegraficznym skrócie

Wyznaczony został termin kolejnego posiedzenia Zespołu ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej – odbędzie się ono 14 grudnia 2010 roku w gmachu Ministerstwa Zdrowia.

Początek został zaplanowany na godz. 12.00. Do rozpatrzenia na tym posiedzeniu skierowane zostały w szczególności:

  • projekt rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie szczegółowego sposobu i trybu kierowania, przyjmowania, przenoszenia, zwalniania i pobytu nieletnich w domach pomocy społecznej. W stosunku do rozwiązań obecnych następuje uproszczenie procedur umieszczania nieletnich w domach pomocy społecznej oraz przyspieszenie realizacji orzeczeń sądu rodzinnego – m.in. poprzez wyeliminowanie konieczności złożenia wniosku o skierowanie nieletniego do domu pomocy społecznej i wprowadzenie możliwości późniejszego przeprowadzenia rodzinnego wywiadu środowiskowego;
  • projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia (MZ) w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej;
  • projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie minimalnych wymagań dla zakładów opieki zdrowotnej ubiegających się o wydanie zgody na prowadzenie działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące w celach medycznych, polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu radioterapii onkologicznej;
  • projekt rozporządzenia MZ zmieniającego rozporządzenie w sprawie minimalnych wymagań dla jednostek ochrony zdrowia udzielających świadczeń zdrowotnych z zakresu rentgenodiagnostyki, radiologii zabiegowej oraz diagnostyki i terapii radioizotopowej chorób nienowotworowych;
  • projekt rozporządzenia MZ zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego. Poza jedną zmianą porządkową, reszta zmian jest konsekwencją konieczności podwyższenia wysokości dopłat do wyżywienia i zakwaterowania wynikającej ze wzrostu w roku 2009 cen produktów spożywczych, energii elektrycznej, wody, środków czystości i innych.
Śr., 8 Gr. 2010 0 Komentarzy Dodane przez: