Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

O powszechne zdrowie psychiczne

Do rozpatrzenia na najbliższym posiedzeniu Zespołu ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej został skierowany projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego.

Program ma być realizowany w latach 2011-2015 i stawia sobie trzy główne cele:

 1. promocję zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym. W tym zakresie przewidziane zostaje w szczególności:
  1. upowszechnienie wiedzy na temat zdrowia psychicznego, kształtowanie zachowań i stylów życia korzystnych dla zdrowia psychicznego, rozwijanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach zagrażających zdrowiu psychicznemu;
  2. zmniejszenie nietolerancji, dyskryminacji i wykluczenia społecznego osób z zaburzeniami psychicznymi;
  3. organizacja systemu poradnictwa i pomocy w stanach kryzysu psychicznego;
 2. zapewnienie osobom z zaburzeniami psychicznymi wielostronnej i powszechnie dostępnej opieki zdrowotnej oraz innych form opieki i pomocy niezbędnych do życia w środowisku rodzinnym i społecznym. Ma to nastąpić poprzez:
  1. upowszechnienie środowiskowego modelu psychiatrycznej opieki zdrowotnej,
  2. upowszechnienie zróżnicowanych form pomocy i oparcia społecznego,
  3. aktywizację zawodową osób z zaburzeniami psychicznymi,
  4. skoordynowanie różnych form opieki i pomocy;
 3. rozwój badań naukowych i systemu informacji z zakresu zdrowia psychicznego. Przewidziane zostają w szczególności:
  1. przekrojowe i długoterminowe epidemiologiczne oceny wybranych zbiorowości zagrożonych występowaniem zaburzeń psychicznych,
  2. promocja i wspieranie badań naukowych w dziedzinie zdrowia psychicznego,
  3. unowocześnienie i poszerzenie zastosowania systemów statystyki medycznej.
Śr., 8 Gr. 2010 0 Komentarzy Dodane przez: