Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Zmiany w rodzinnym wywiadzie środowiskowym

Do rozpatrzenia na najbliższym posiedzeniu Zespołu ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej skierowany został projekt rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego.

Choć wydanie nowego rozporządzenia jest przede wszystkim konsekwencją zmiany w zakresie delegacji ustawowej, to przy tej okazji wprowadzonych zostało kilka zmian o charakterze merytorycznym, w szczególności:

  • uszczegółowiono procedurę przeprowadzania rodzinnego wywiadu środowiskowego przez pracowników socjalnych jednostek organizacyjnych pomocy społecznej. Wywiad ma być przeprowadzany w miejscu zamieszkania osoby lub rodziny albo w miejscu ich pobytu, w dniach roboczych, w godzinach pracy ośrodka pomocy społecznej lub powiatowego centrum pomocy rodzinie;
  • ustalono sposób postępowania pracowników socjalnych w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej na skalę masową lub konieczności udzielenia pomocy w wyniku klęski żywiołowej lub ekologicznej.
    W tym przypadku nie będzie konieczności wypełniania całości kwestionariusza rodzinnego; do ustalenia niezbędnych danych będzie służyła specjalnie wprowadzana nowa część we wzorze kwestionariusza rodzinnego – „Część X. Dotyczy osób i rodzin poszkodowanych w wyniku sytuacji kryzysowej występującej na skalę masową, a także klęski żywiołowej bądź zdarzenia losowego.” Jednocześnie jeśli dokumenty niezbędne do ustalenia sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej uległy zniszczeniu, pracownik socjalny przeprowadzający wywiad ustali niezbędne informacje na podstawie oświadczenia.
Śr., 8 Gr. 2010 0 Komentarzy Dodane przez: