Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Nowelizacja ustawy o OZE

Nowelizacja ustawy o OZE fotolia.pl

Resort energii skierował do opiniowania w ramach Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego projekt nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw – jednak w piśmie przewodnim ME ograniczono wypowiedź KWRiST tylko do proponowanej zmiany w Prawie budowlanym.

Przyczyna

Projektodawcy zaproponowali kilkadziesiąt zmian w ustawie o OZE. Dlaczego? W uzasadnieniu wskazano, że jak wynika z opublikowanego przez Najwyższą Izbę Kontroli raportu pn. „Rozwój sektora odnawialnych źródeł energii”, w przypadku niezrealizowania do 2020 r. obowiązkowego minimalnego udziału energii z OZE w całkowitym zużyciu energii brutto na poziomie 15%, Polska stanęłaby przed koniecznością dokonania statystycznego transferu energii z OZE z państw członkowskich Unii Europejskiej dysponujących nadwyżką tej energii. Jak wskazała NIK, koszty tego transferu mogą wynieść nawet 8 miliardów zł. Stąd podejmowanie różnorakich działań zmierzających do osiągnięcia celu.

Ochrona przeciwpożarowa

Istniejący w art. 29 ust. 2 pkt 16 Prawa budowlanego obowiązek uzgodnienia pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej projektu budowlanego urządzeń fotowoltaicznych oraz mikroinstalacji biogazu rolniczego, o którym mowa w art. 6b ustawy o ochronie przeciwpożarowej, oraz zawiadomienia organów Państwowej Straży Pożarnej, o którym mowa w art. 56 ust. 1a Prawa budowlanego zostanie ograniczony jedynie do urządzeń fotowoltaicznych o mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 10 kW i nie większej niż 50 kW oraz mikroinstalacji biogazu rolniczego.

Ustawa wiatrakowa

W ustawie o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych, czyli ustawie wiatrakowej, nastąpi zmiana co do zachowania mocy przez pozwolenia na budowę wydane przed wejściem w życie ustawy albo wydane w postępowaniach wszczętych i niezakończonych przed dniem jej wejścia w życie. Dotychczas według art. 13 w ust. 2  ustawy wiatrakowej zachowywały one moc, o ile w ciągu 5 lat od dnia wejścia w życie ustawy wydana byłaby decyzja o pozwoleniu na użytkowanie. Nowelizacja zakłada, że będą one wygasać na zasadach określonych w art. 37 Prawa budowlanego, czyli zdecydowanie szybciej.

Z projektem ustawy można zapoznać się tutaj.

Sob., 8 Czrw. 2019 0 Komentarzy Dodane przez: Bartłomiej Zydel