Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Środki finansowe na inwestycje służące potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych

Środki finansowe na inwestycje służące potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych fotolia.pl

Głównym celem nowelizacji rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na inwestycje służące potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych jest wprowadzenie zmian w zakresie terminów składania wniosków o przyznanie dotacji na inwestycje służące potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych, współfinansowane ze środków funduszy strukturalnych oraz możliwości składania wniosków dotyczących inwestycji o szczególnym znaczeniu dla realizacji polityki naukowej, naukowo-technicznej lub innowacyjnej państwa w dowolnym terminie.

Proponuje się, aby nabór wniosków dotyczących inwestycji współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych był prowadzony oddzielnie od naboru pozostałych wniosków.

Powyższa zmiana polega na dodaniu przepisu, który wyłączy termin 31 sierpnia roku poprzedzającego rok, na który ma być przyznana dotacja, wobec wniosków o przyznanie środków na inwestycje służące potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych, współfinansowane ze środków funduszy strukturalnych. Skutkiem takiego rozwiązania, nabór tych wniosków będzie odbywał się w dwóch innych terminach: do dnia 30 września roku poprzedzającego rok, w którym dotacje mają zostać przyznane, i do dnia 31 marca roku, w którym dotacje mają zostać przyznane.

Kolejna wprowadzana zmiana dotyczy umożliwienia złożenia wniosku o finansowanie inwestycji istotnych dla realizacji polityki naukowej, naukowo-technicznej lub innowacyjnej państwa poza terminami określonymi w rozporządzeniu (w każdym czasie).

Ze względu na czas potrzebny do przebudowy systemu teleinformatycznego, w którym są składane wnioski, związanej z wydzieleniem wniosków dotyczących inwestycji współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych, proponuje się, aby w roku 2018 wszystkie wnioski o przyznanie środków finansowych na inwestycje służące potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych były składane wyłącznie w postaci papierowej.

W związku z tym, że celem rozporządzenia jest uelastycznienie terminów składania wniosków o przyznanie środków finansowych na inwestycje służące potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych współfinansowane ze środków funduszy strukturalnych, proponuje się, aby weszło ono w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

Projekt będzie przedmiotem obrad najbliższego posiedzenia Zespołu ds. Edukacji KWRiST.

Sob., 14 Kw. 2018 0 Komentarzy Dodane przez: Katarzyna Liszka-Michałka