Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Obradował Zespół ds. Systemu Finansów Publicznych

W dniu 29 marca b.r. odbyło się kolejne posiedzenie Zespołu ds. Systemu Finansów Publicznych. Niewielka liczba punktów porządku obrad połączona z oczywistością przedłożonych projektów sprawiły, iż całość posiedzenia zamknęła się w połowie godziny.

Projekt założeń do projektu ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych został zaopiniowany pozytywnie. Dla odmiany projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów) podatników podatku dochodowego od osób fizycznych został dla zasady zaopiniowany negatywnie. Jest to bowiem kolejny projekt, który przewiduje zmniejszenie dochodów jednostek samorządu terytorialnego (co prawda w symbolicznej skali – kilkudziesięciu tysięcy złotych w skali roku w całym sektorze) bez przewidzenia odpowiedniej rekompensaty.

Najdłuższą dyskusję wzbudził wniosek miasta Sławków o ponowne przeliczenie części równoważącej subwencji ogólnej odprowadzanej przez to miasto do budżetu państwa w latach 2007-2010 oraz zwrot nadpłaty w wysokości ponad 1,2 mln zł. Okazało się bowiem, że we wspomnianym okresie miasto podbierało – niezgodnie z obowiązującymi przepisami, lecz zgodnie z deklaracją składaną przez podatnika – od jednego dużego podmiotu podatek od nieruchomości. Podatnik ten zwrócił się o zwrot nadpłaty (w kwocie przekraczającej 4 mln zł). Gdyby podatek był naliczany prawidłowo wysokość środków odprowadzonych do budżetu państwa z tytułu „janosikowego” byłaby mniejsza. Na posiedzeniu zarysowała się różnica stanowisk między stroną samorządową a rządową. Ta pierwsza była skłonna uwzględnić – choćby częściowo – złożony wniosek, ta druga – kategorycznie się temu sprzeciwiała. Ostatecznie odroczono podjęcie decyzji do chwili ostatecznego rozstrzygnięcia kwestii zwrotu nadpłaty podatku na rzecz przywołanego podatnika.

Czw., 31 Mrz. 2011 0 Komentarzy Dodane przez: Grzegorz P. Kubalski