Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Zmiany w programach specjalnych

W Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej opracowana została nowelizacja rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2009 roku w sprawie programów specjalnych. Jej celem jest dostosowanie przepisów do treści ustawy z dnia 8 stycznia 2010 roku o zmianie ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

Wprowadzane zmiany dotyczą:

  • doprecyzowania zakresu informacji przedstawianych starości przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (uzależnionego w szczególności od czasu działania podmiotu ubiegającego się o pomoc);
  • wprowadzenia wymogu przedłożenia oświadczenia starosty o pełnym zaangażowaniu środków Funduszu Pracy w ramach limitu, jaki starosta może w roku budżetowym przeznaczyć na realizację programów specjalnych. Pełne zaangażowanie dostępnego dla starosty limitu jest bowiem warunkiem koniecznym do tego, by było możliwe ubieganie się o przyznanie dodatkowych środków z puli pozostającej w dyspozycji ministra właściwego do spraw pracy.

Projekt został pozytywnie zaopiniowany na ostatnim posiedzeniu Zespołu ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej Komisji Wspólnej.

W Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej opracowana została nowelizacja rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2009 roku w sprawie programów specjalnych. Jej celem jest dostosowanie przepisów do treści ustawy z dnia 8 stycznia 2010 roku o zmianie ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

Wprowadzane zmiany dotyczą:

  • doprecyzowania zakresu informacji przedstawianych staroście  przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (uzależnionego w szczególności od czasu działania podmiotu ubiegającego się o pomoc);
  • wprowadzenia wymogu przedłożenia oświadczenia starosty o pełnym zaangażowaniu środków Funduszu Pracy w ramach limitu, jaki starosta może w roku budżetowym przeznaczyć na realizację programów specjalnych. Pełne zaangażowanie dostępnego dla starosty limitu jest bowiem warunkiem koniecznym do tego, by było możliwe ubieganie się o przyznanie dodatkowych środków z puli pozostającej w dyspozycji ministra właściwego do spraw pracy.

Projekt został pozytywnie zaopiniowany na ostatnim posiedzeniu Zespołu ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej Komisji Wspólnej.

Czw., 31 Mrz. 2011 0 Komentarzy Dodane przez: Grzegorz P. Kubalski