Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Senatorowie walczą z alkoholizmem

Wśród różnych inicjatyw uchwałodawczych podejmowanych przez Senat RP znalazł się projekt ustawy o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (druk senacki nr 1074). Projekt ten koncentruje się na wprowadzeniu dalszych ograniczeń w odniesieniu do reklamowania napojów alkoholowych.

Mówiąc precyzyjniej projekt ten przewiduje:

  • rozszerzenie katalogu miejsc, w których powinien obowiązywać zakaz sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych poprzez włączenie do tego katalogu: stadionów i innych obiektów sportowych, kąpielisk i pływalni, zakładów opieki zdrowotnej oraz – co wydaje się najistotniejsze z praktycznego punktu widzenia – stacje paliw;
  • wydłużenie o 3 godziny czasu, w którym ma obowiązywać zakaz emisji reklam piwa – w miejsce dotychczasowego przedziału 6.00 – 20.00, senatorowie proponują przedział 6.00 – 23.00;
  • objęcie takimi samymi restrykcjami czasowymi jak reklamy bezpośredniej, tzw. reklamy pośredniej, czyli informacji o sponsorowaniu poszczególnych imprez;
  • wprowadzenie zakazu prowadzenia reklamy i promocji piwa za pośrednictwem stron internetowych adresowanych do małoletnich odbiorców, za pośrednictwem komunikatorów elektronicznych oraz portali społecznościowych;
  • wprowadzenie zakazu reklamy i promocji piwa na słupach i tablicach reklamowych oraz innych stałych i ruchomych powierzchniach wykorzystywanych do reklamy, lub które mogą być wykorzystane do reklamy. Obecnie taka reklama lub promocja jest dozwolona, jeżeli 20% powierzchni reklamy zajmować będą widoczne i czytelne napisy informujące o szkodliwości spożycia alkoholu lub o zakazie sprzedaży alkoholu małoletnim;
  • przyznanie radzie gminy kompetencji do wprowadzania czasowego lub stałego zakazu prowadzenia reklamy i promocji piwa w określonych miejscach, obiektach lub na obszarze gminy, ze względu na ich charakter;
  • zwiększenie dotkliwości kar przewidzianych za złamanie zakazów w zakresie reklamy, promocji lub informowania o sponsorowaniu.

Rada Ministrów pozytywnie odnosi się do przedłożonych propozycji, jednakże postanowiła odstąpić od wyrażenia formalnego stanowiska. Tym samym przewidziany do rozpatrzenia na posiedzeniu Zespołu ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej projekt stanowiska został zdjęty z porządku obrad.

Czw., 31 Mrz. 2011 0 Komentarzy Dodane przez: Grzegorz P. Kubalski