Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Moc ustaleń organu niemieckiego ds. ruchu drogowego

Moc ustaleń organu niemieckiego ds. ruchu drogowego fotolia.pl

Polskie organy prowadzące postępowanie w sprawie o wydanie prawa jazdy związane są ustaleniami organu niemieckiego ds. ruchu drogowego i nie powinny podejmować tego rodzaju działań, które miałyby służyć ustalaniu wiarygodności/prawdziwości wpisów dokonanych w ewidencji urzędowej organu innego państwa oraz ocenianiu ich konsekwencji na gruncie uprawnień do prowadzenia pojazdów na terytorium Niemiec.

Wynika to z dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady z 20 grudnia 2006 r. 2006/126/WE. Zgodnie z art. 11 ust. 4 dyrektywy państwo członkowskie odmawia wydania prawa jazdy osobie, której prawo jazdy podlega ograniczeniu, zawieszeniu lub cofnięciu w innym państwie członkowskim. Przepisy dyrektywy znajdują zastosowanie do wszystkich przypadków utraty prawa do kierowania pojazdami - czy to na podstawie decyzji administracyjnej, czy w wyniku skazania za popełnione przestępstwo. Należy także wskazać, że to nie orzeczenie nakładające zakaz prowadzenia pojazdów jest wykonywane na podstawie przepisów ww. dyrektywy. To istniejący zakaz obowiązuje od razu na terytorium wszystkich państw członkowskich. Dlatego też każde państwo członkowskie powinno zapewnić po pierwsze, że osoba, która w jednym z państw członkowskich utraciła uprawnienia do kierowania pojazdami, nie będzie mogła ich automatycznie uzyskać w innym państwie członkowskim, a po drugie, że prawo jazdy uzyskane wbrew określonym warunkom nie będzie uznawane. Ponadto, Trybunał Sprawiedliwości przyjął, że państwo członkowskie może odmówić wydania prawa jazdy osobie ubiegającej się o wydanie prawa jazdy, której prawo jazdy zostało w innym państwie członkowskim unieważnione. Uprawnienie to stanowi odstępstwo od ogólnej zasady wzajemnego uznawania praw jazdy, a zatem powinno podlegać ścisłej wykładni.

Konstatując, dopóki określone wpisy figurują w ewidencji urzędowej są one wiążące dla stron i organów. Kwestionowanie znaczenia tych wpisów w rejestrze Federalnego Urzędu Ruchu Drogowego w Niemczech nie może prowadzić do sytuacji, w której polski organ właściwy z zakresu wydania praw jazdy, a w konsekwencji skargi czy skargi kasacyjnej sąd administracyjny będzie wypowiadać się w kwestiach właściwych dla organu władz niemieckich. 

Wyrok NSA z dnia 24 września 2020 r., sygn. akt: I OSK 381/20

Sob., 10 Prn. 2020 0 Komentarzy Dodane przez: Monika Małowiecka