Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Bieg zakazu prowadzenia pojazdów

Bieg zakazu prowadzenia pojazdów fotolia.pl

Nie jest możliwe, aby osoba, wobec której orzeczono zakaz prowadzenia pojazdów, w dalszym ciągu była uczestnikiem ruchu drogowego i jednocześnie wykonywała orzeczony wobec niej zakaz prowadzenia pojazdów – stwierdził jednoznacznie NSA w wyroku z dnia 11 sierpnia 2020 r., sygn. akt: I OSK 73/20. Środek karny jakim jest zakaz prowadzenia pojazdów orzekany na podstawie art. 39 pkt 3 Kodeksu karnego ma pozbawić obwinionego możliwości posługiwania się prawem jazdy w okresie obowiązywania zakazu.

Jak słusznie wskazał Sąd, zakaz prowadzenia pojazdów obowiązuje od uprawomocnienia się orzeczenia. Orzekając zakaz nakłada się obowiązek zwrotu dokumentu uprawniającego do prowadzenia pojazdu, jeżeli dokument ten nie został zatrzymany. Do chwili wykonania tego obowiązku okres, na który orzeczono zakaz, nie biegnie.

Zgodnie z art. 11 ust. 1 Dyrektywy 2006/126/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie praw jazdy, posiadacz ważnego krajowego prawa jazdy wydanego przez jedno państwo członkowskie, który ma miejsce zamieszkania w innym państwie członkowskim, może złożyć wniosek z prośbą o wymianę jego prawa jazdy na prawo jazdy równoważne. Z kolei, w myśl art. 4 ust. 2 zd. pierwsze ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami, kierowca może posiadać tylko jedno ważne prawo jazdy (identycznie w art. 7 ust. 5 lit. a ww. Dyrektywy).

Sob., 5 Wrz. 2020 0 Komentarzy Dodane przez: Monika Małowiecka