Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Przepisy przejściowe a uprawnienia instruktora

Przepisy przejściowe a uprawnienia instruktora fotolia.pl

Zaświadczenie o ukończeniu kursu z 1985 r. ukończenia specjalistycznego kursu metodyczno-dydaktycznego na wykładowców i instruktorów kształcenia kierowców, którym legitymuje się skarżący jest nieważne na gruncie obecnie obowiązującej ustawy o kierujących pojazdami i nie może uzasadniać wpisu do ewidencji instruktorów jednak na podstawie art. 130 ust. 6 pkt 1 ustawy o kierujących pojazdami skarżący winien być traktowana tak jak osoba spełniająca wymagania z art. 33 ust. 6 pkt 1 ustawy. Dlatego organy wadliwie odmówiły skarżącemu ponownego wpisu do ewidencji. Wyrok WSA w Łodzi z 30 lipca 2020 r. sygn. III SA/Łd 29/20.

Decyzją z 13 października 2004 r., na podstawie art. 106 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym wpisano M. F. do ewidencji instruktorów. W 2019 r. - ze względu na niewypełnienie dyspozycji art. 37 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (dalej u.k.p.) tj. nieprzedłożenie zaświadczenia potwierdzającego odbycie warsztatów doskonalenia zawodowego za rok 2018 w ustawowym terminie, organ wydał decyzję o skreśleniu M.F. z ewidencji instruktorów.

We wrześniu  2019 r. M.F. złożył wniosek o wpis do ewidencji instruktorów w zakresie prawa jazdy kat.: AM, A1, A2, A, B1, B, B+E, C1, C, C1+E, C+E, D1, D, D1+E, D+E, T. Do wniosku załączone zostały m.in.: zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo wnioskodawcy w warsztatach doskonalenia zawodowego dla instruktorów w roku 2019 oraz wniosek o uznanie ważnych dokumentów znajdujących się w teczce instruktora.

Z materiału dowodowego zgromadzonego w aktach sprawy wynika, że skarżący odbył kurs i uzyskał zaświadczenie o jego ukończeniu na podstawie przepisów ustawy z dnia 1 lutego 1983 roku - Prawo o ruchu drogowym. Wnioskodawca nie legitymował się zaświadczeniem wydanym na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku - Prawo o ruchu drogowym dlatego prawidłowo organy odmówiły jego uwzględnienia. Sąd wskazał jednak, ze w stosunku do wnioskodawcy jednak znajdowała zastosowanie norma z art. 130 ust. 6 pkt 1 u.k.p. bowiem figurował on w ewidencji instruktorów nauki jazdy w dniu wejścia w życie ustawy o kierujących pojazdami, a więc zgodnie z powołanym przepisem winien być traktowany jak osoba spełniająca wymogi z art. 33 ust. 1 pkt 6 u.k.p.

Źródło: CBOSA

Pt., 28 Sp. 2020 0 Komentarzy Dodane przez: Bernadeta Skóbel