Wiązowna testuje zainteresowanie rynku projektem PPP dot. oświetlenia ulicznego

Wiązowna testuje zainteresowanie rynku projektem PPP dot. oświetlenia ulicznego fotolia.pl

„Systemowa modernizacja i rozbudowa oświetlenia na terenie gminy Wiązowna w formule PPP” – taką nazwę nosi projekt, który zamierza zrealizować gmina Wiązowna. Aktualnie zaprasza do udziału w teście rynku, którego celem jest dokonanie weryfikacji wstępnych założeń, jakie przyjęła gmina w zakresie finansowania i realizacji planowanego projektu – przy uwzględnieniu wiedzy, doświadczenia i potencjału ewentualnych przyszłych wykonawców.

Cel projektu

Celem projektu jest przeprowadzenie modernizacji i rozbudowy oświetlenia ulicznego na terenie gminy Wiązowna, obejmującego w szczególności:

 • wymianę istniejących opraw oświetlenia ulicznego na nowoczesne energooszczędne lampy typu LED,
 • budowę opraw LED na istniejących słupach,
 • budowę nowych słupów wraz z oprawami LED,
 • wymianę wysięgników na istniejących słupach,
 • montaż systemu sterowania oświetleniem oraz dostosowanie i włączenie do systemu istniejących opraw LED,
 • wdrożenie i zarządzanie systemem sterowania oświetleniem w celu osiągnięcia efektu energetycznego polegającego na obniżeniu zużycia energii elektrycznej oraz kosztów z tym związanych.

Zakres, harmonogram i nakłady

W świetle wykonanych prac analitycznych rekomendowany wariant projektu obejmuje:

 • wymianę 2057 istniejących opraw sodowych na oprawy LED,
 • wymianę 1458 sztuk wysięgników na istniejących słupach,
 • dostosowanie 705 istniejących opraw LED i włączenie do systemu sterowania oświetleniem,
 • budowę opraw oraz słupów – 378 sztuk zgodnie z posiadaną dokumentacją projektową.

Łączne nakłady inwestycyjne tegoż wariantu szacuje się na poziomie ponad 8 milionów złotych.

Harmonogram realizacji inwestycji zakłada realizację zakresu rzeczowego przedsięwzięcia w latach 2021-2032, w tym:

 • realizacja fazy inwestycyjnej Projektu – kwiecień 2021 r. – maj 2022 r.,
 • realizacja fazy eksploatacyjnej Projektu – kwiecień 2022 r. – maj 2032 r.

Z całym „Memorandum Informacyjnym” można się zapoznać tutaj.

Źródło: www.bip.wiazowna.pl

Pt., 7 Sp. 2020 0 Komentarzy Dodane przez: Bartłomiej Zydel