Konwent Powiatów Województwa Lubuskiego o rewitalizacji linii kolejowych

Konwent Powiatów Województwa Lubuskiego o rewitalizacji linii kolejowych fotolia.pl

Rada Powiatu Żagańskiego podczas jednej z sesji wyraziła zaniepokojenie brakiem realnych działań mających na celu rewitalizację linii kolejowej na odcinku Żagań-Małkowice a także kluczowych linii kolejowych wymagających rewitalizacji w województwie lubuskim. Konwent Powiatów Województwa Lubuskiego w swoim stanowisku w pełni poparł powyższy apel.

Apel skierowany do władz samorządu województwa lubuskiego dotyczył równego traktowania mieszkańców w zakresie inwestycji kolejowych. Rada Powiatu Żagańskiego, a wraz z nią Konwent Powiatów Województwa Lubuskiego domagają się podjęcia stanowczych działań zmierzających do umieszczenia inwestycji polegającej na rewitalizacji linii kolejowej nr 275 we wszelkich dokumentach strategicznych a także w porozumieniu z Ministerstwem Infrastruktury do realizacji w najbliższej perspektywie UE. Wśród postulatów znalazło się także współfinansowanie dokumentacji projektowej wspomnianego projektu.

W wystosowanym stanowisku podkreślono, że zabiegi o modernizację wspomnianej linii kolejowej trwają już od lat. To kluczowa dla Powiatu linia kolejowa, zapewniająca wielu osobom dojazd do pracy, na uczelnie, a także służąca celom rekreacyjnym.

W związku z dużą wagą sprawy, w 2011 roku zawiązane zostało lokalne stowarzyszenie Koalicja Kolejowe Południe, które aktywnie domagało się zaprzestania likwidacji i podjęcia remontu trasy.

W stanowisku wyrażono rozczarowanie informacją przekazaną przez Ministerstwo Infrastruktury, odnośnie nie zgłoszenia przez Województwo Lubuskie remontu linii 275 na odcinku Żagań-Granica Województwa jako potencjalnej propozycji do objęcia planami inwestycyjnymi na lata 2021-2027.

Śr., 5 Sp. 2020 0 Komentarzy Dodane przez: Małgorzata Orłowska