Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Wyznaczanie kierunków działania organu wykonawczego

Wyznaczanie kierunków działania organu wykonawczego fotolia.pl

"Uchwała kierunkowa" może wskazywać priorytety, którymi organ wykonawczy powinien się kierować podczas wykonywania uchwały. Organ stanowiący  nie może nakazywać organowi wykonawczemu stosowania konkretnych rozwiązań prawnych ani też narzucać sposobu załatwienia konkretnej sprawy. Tego rodzaju uchwały nie mogą zatem nakazywać organowi wykonawczemu podejmowania określonych, konkretnych działań. Powinny mieć one charakter programowy (intencyjny) i wewnętrzny, a zatem powinny zawierać wyłącznie wytyczne lub zalecenia dla organu wykonawczego. Wyrok WSA w Krakowie z 25 czerwca 2020 r. sygn. III SA/Kr 365/20.

W uchwale o wyznaczeniu kierunków działania na prezydenta miasta został nałożony konkretny obowiązek – wprowadzenia czasowego zakazu wjeżdżania do miasta, na ulicach znajdujących się na obszarze wskazanych w uchwale dzielnic, samochodów ciężarowych o masie całkowitej większej, niż 12 ton.

Wyrok dotyczył uchwały o wyznaczeniu działania prezydentowi miasta przez radę gminy podejmowanej na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Ponieważ analogiczna regulacja znajduje się w ustawie o samorządzie powiatowym, tezy z uzasadnienia wyroku mogą być przydatne prze interpretacji przepisów ustawy o samorządzie powiatowym.

Sąd - oddalając skargę na rozstrzygnięcie nadzorze wojewody stwierdzające nieważność uchwały – wskazał, że analiza zastosowania określonego rozwiązania w organizacji ruchu podejmowana jest przez organ zarządzający ruchem. Zgodnie z art. 10 ust. 6 Prawa o ruchu drogowym prezydent miasta zarządza ruchem na drogach publicznych położonych w miastach na prawach powiatu, z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych. Działania w zakresie zarządzania ruchem realizowane są przez podejmowanie czynności operacyjno-technicznych, w szczególności nadzór i analizę istniejącej organizacji ruchu w zakresie bezpieczeństwa ruchu i jego efektywności. Podejmowane przez radę gminy na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym uchwały nie mogą wkraczać wprost w zakres realizacji celów i zadań mieszczących się w ramach kompetencji poszczególnych organów gminy.

Źródło: CBOSA

Sob., 25 Lp. 2020 0 Komentarzy Dodane przez: Bernadeta Skóbel