Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Uchwały sprawie opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów

Uchwały sprawie opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów fotolia.pl

Uchwała w przedmiocie ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów jest podejmowana na kolejny rok kalendarzowy. Zatem jedynym wyznacznikiem mogą być tu dane z lat ubiegłych, przy czym nie muszą one wcale być adekwatne do roku kolejnego. Realizacja tego zadania to również inne koszty, które ponosi podczas jego realizacji powiat. Tak wynika z wyroku NSA z 27 kwietnia 2020 r. sygn. I OSK 963/19.

W sprawie sąd oddalił skargę prokuratora na uchwałę rady powiatu.  Sąd zwrócił uwagę, że powiat  wskazał na relację pomiędzy ponoszonymi kosztami realizacji przedmiotowych zadań a całkowitym wpływem z opłat w danym roku kalendarzowym. Dokonał też porównania stawek opłat określonych w zaskarżonej uchwale z kosztami tych usług wynikającymi z zawartych umów z podmiotami realizującymi te usługi. Wyjaśnił ponadto, czym się kierowała ustalając wysokość kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu z drogi. Okoliczność, że część tych informacji została uzupełniona dopiero na etapie odpowiedzi na skargę nie może sama w sobie skutkować uznaniem, iż doszło do naruszenia prawa, a tym bardziej do istotnego naruszenia prawa. Skarżący Prokurator nie podważył przy tym podnoszonych przez organ okoliczności. Również Sąd pierwszej instancji nie odmówił im wiarygodności. Nie sposób zatem wywieść, że zaskarżona uchwała narusza przez to art. 130a ust. 6 prawa o ruchu drogowym. Ani z tego przepisu, ani też z żadnego innego nie wynika, aby uzasadnienie przyjętych w uchwale stawek opłat nie mogło być przedstawione na etapie postępowania nadzorczego czy też postępowania sądowego. Istotne jest bowiem, aby organ nadzoru bądź też sąd administracyjny, mieli możliwość skontrolowania wysokości uchwalonych opłat w kontekście motywów, jakimi kierował się organ przy ich uchwalaniu.

Źródło: CBOSA 

Sob., 4 Lp. 2020 0 Komentarzy Dodane przez: Bernadeta Skóbel