Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

O wydłużeniu postępowania na CEP trzeba poinformować – inaczej bezczynność

O wydłużeniu postępowania na CEP trzeba poinformować – inaczej bezczynność fotolia.pl

Tytułowe stwierdzenie wynika z niedawnego orzeczenia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku. Jak wyglądała sprawa i co dokładnie orzekł Sąd? 

WSA w pierwszej kolejności zaznaczył, że wymiana dokumentu (w sprawie chodziło o wymianę dowodu rejestracyjnego) ma charakter czynności materialno-technicznej w rozumieniu art. 3 § 2 pkt 4 ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, czyli jest to czynność z zakresu administracji publicznej dotycząca uprawnienia wynikającego z przepisu prawa pozytywnego. Tak więc w ocenie Sądu sprawa zainicjowana wnioskiem Skarżącego o wymianę dowodu rejestracyjnego winna zakończyć się czynnością materialno-techniczna wydania takiego dowodu.

Idąc dalej Sąd orzekł, że nawet jeśli rację miał organ administracji, że nieprawidłowe funkcjonowanie systemu teleinformatycznego (program Pojazd) oraz Centralnej Ewidencji Pojazdów uniemożliwiły załatwienie sprawy w terminie i była to przyczyna niezależna od organu, to w ocenie WSA nie można zaakceptować sytuacji, w której organ administracji nie informuje strony o terminie załatwienia sprawy czy przyczynie niezałatwienia jej w terminie.

Jak zaznaczył Sąd, niezałatwienie sprawy w terminie określonym w art. 35 k.p.a. lub przepisach szczególnych, będące w rozumieniu art. 37 § 1 pkt 1 bezczynnością organu administracji, rodzi bowiem wobec organu konkretne obowiązki. Ponadto przypomniał, że z treści ww. art. 36 k.p.a. wynika wprost obowiązek zawiadomienia strony o zaistniałej zwłoce z podaniem jej przyczyn oraz wskazania nowego terminu załatwienia sprawy i pouczenia o prawie do wniesienia ponaglenia. Równocześnie WSA wskazał, że przepis ten ma zastosowanie nie tylko wówczas, gdy organ administracji publicznej nie załatwił sprawy niezwłocznie (art. 35 § 1 i 2) lub w terminach określonych w art. 35 § 3, 3a i 4, ale także wówczas, gdy jeszcze przed upływem jednego z powyższych terminów pojawiły się przeszkody uzasadniające przypuszczenie, że sprawa nie będzie załatwiona w terminie lub gdy sprawa może być załatwiona przed upływem tego terminu, a organ wyczekuje bezczynnie do upływu terminu załatwienia sprawy (art. 35 § 1). 

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 4 czerwca 2020 r., III SAB/Kr 24/20

Źródło: CBOSA

Czw., 2 Lp. 2020 0 Komentarzy Dodane przez: Bartłomiej Zydel