Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Odszkodowanie przy decyzji ZRiD – decyduje stan prawny z chwili orzekania

Odszkodowanie przy decyzji ZRiD – decyduje stan prawny z chwili orzekania fotolia.pl

Naczelny Sąd Administracyjny przypomniał o ogólnych zasadach dot. stosowania stanu prawnego w momencie, gdy przepisy nowelizujące nie zawierają przepisów przejściowych. Tak było np. w przypadku rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2011 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego, co nie pozostało bez wpływu na decyzje ustalające odszkodowania z tytułu nabycia własności z mocy prawa na skutek wydania decyzji ZRiD. 

W omawianej sprawie Skarżąca w skardze kasacyjnej podnosiła, że uchybienie terminu do wydania decyzji o ustaleniu odszkodowania w sytuacji wejścia w życie niekorzystnych, jej zdaniem, przepisów ww. rozporządzenia Rady Ministrów powinno skutkować stwierdzeniem nieważności decyzji w przedmiocie odszkodowania na podstawie art. 156 §1 pkt 2 ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego jako rażąco naruszającej prawo. Sąd nie podzielił tego poglądu. Wskazał, że żaden przepis rozporządzenia nowelizującego rozporządzenie w sprawie wyceny nieruchomości nie pozwalał na dalsze stosowanie uchylonych lub zmienionych przepisów do spraw, w których decyzja o ustaleniu odszkodowania powinna być wydana przed jego wejściem w życie.

Idąc dalej NSA podkreślił, że zgodnie z zasadą ogólną praworządności (art. 6 k.p.a.), mającą walor zasady konstytucyjnej (art. 7 Konstytucji RP) organy administracji mają obowiązek działać na podstawie i w granicach prawa – to zaś implikuje w szczególności powinność rozpoznawania i rozstrzygania spraw przez organy administracji na gruncie obowiązującego aktualnie (tj. na dzień orzekania przez dany organ) stanu prawnego. Skoro zatem w dacie orzekania przez organ w przedmiocie ustalenia odszkodowania obowiązywało rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzenia operatu szacunkowego w wersji znowelizowanej z dniem 26 sierpnia 2011r., to obowiązkiem organu było stosowanie tego rozporządzenia w wersji aktualnej w dacie orzekania – stwierdził NSA. 

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 7 maja 2020 r., I OSK 3977/18

Źródło: CBOSA

Czw., 11 Czrw. 2020 0 Komentarzy Dodane przez: Bartłomiej Zydel