Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Postępowanie dotyczące zatrzymania prawa jazdy a zagadnienie wstępne

Postępowanie dotyczące zatrzymania prawa jazdy a zagadnienie wstępne fotolia.pl

W sprawie rozpatrywanej przez Naczelny Sąd Administracyjny 7 maja 2020 r. (I OSK 4157/18) Sąd I instancji oceniał zgodność z prawem postanowienia o zawieszeniu postępowania w przedmiocie zatrzymania prawa jazdy do czasu zakończenia postępowania sądowego w sprawie o wykroczenie polegające na przekroczeniu dozwolonej prędkości na terenie zabudowanym o ponad 50 km/h.

Podstawą zawieszenia postępowania był wyłącznie przepis art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a. Sąd I instancji uznał za słuszny pogląd organów administracji zgodnie z którym rozstrzygniecie sprawy dotyczącej zatrzymania prawa jazdy zależy od rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego - kwestii wydania przez Sąd orzeczenia w sprawie popełnienia przez skarżącego wykroczenia.

Zatem istota sprawy sprowadzała się do oceny, czy występuje związek prejudycjalny pomiędzy rozstrzygnięciem w sprawie o zatrzymanie prawa jazdy i rozstrzygnięciem w przedmiocie popełnienia wykroczenia przez kierowcę. Jak wskazał NSA w orzecznictwie sądów administracyjnych prezentowane były rozbieżne stanowiska co do powyższej kwestii. Jedno z nich uznawało, że wystarczająca dla zatrzymania prawa jazdy w drodze decyzji starosty jest stosowna informacja Policji, zaś drugie przyjmowało, że w sytuacji, gdy prowadzone jest przed sądem powszechnym postępowanie w sprawie popełnienia wykroczenia polegającego na przekroczeniu dozwolonej prędkości w terenie zabudowanym to właśnie postępowanie wykroczeniowe powinno zakończyć się przed wydaniem decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy. Żaden z tych nurtów w orzecznictwie nie dopuszczał natomiast kontroli działalności Policji przez weryfikację w postępowaniu administracyjnym urządzeń służących pomiarowi prędkości.

Powyższą niejednolitość orzecznictwa usunęła uchwała 7 sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 1 lipca 2019 r. sygn. akt I OPS 3/18 zgodnie z którą podstawę wydania decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy w trybie art. 102 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami w związku z art. 7 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 20 marca 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks Karny oraz niektórych innych ustaw może stanowić wyłącznie informacja o ujawnieniu czynu polegającego na kierowaniu pojazdem z przekroczeniem dopuszczalnej prędkości o więcej niż 50 km/h na obszarze zabudowanym. NSA stwierdził także, że prawomocne rozstrzygnięcie w przedmiocie odpowiedzialności wykroczeniowej kierującego pojazdem za przekroczenie dopuszczalnej prędkości o więcej niż 50 km/h na obszarze zabudowanym nie stanowi zagadnienia wstępnego w rozumieniu art. 97 ust. 1 pkt 4 k.p.a. w postępowaniu w przedmiocie zatrzymania prawa jazdy w trybie art. 102 ust. 1 pkt 4 ustawy o kierujących pojazdami.

Źródło: CBOSA

Niedz., 31 Mj. 2020 0 Komentarzy Dodane przez: Katarzyna Liszka-Michałka