Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Kara za przebudowę zjazdu bez zezwolenia

Kara za przebudowę zjazdu bez zezwolenia fotolia.pl

Stosownie do art. 29a ust. 1 pkt 1 ustawy o drogach publicznych za wybudowanie lub przebudowę zjazdu bez zezwolenia zarządcy drogi, zarządca drogi wymierza, w drodze decyzji administracyjnej, karę pieniężną w wysokości 10-krotności opłaty ustalanej zgodnie z art. 40 ust. 4. Wymierzenie kary na podstawie art. 29a ust. 1 pkt 1 ustawy o drogach publicznych uzależnione jest od bezspornego ustalenia, że określony podmiot wybudował lub przebudował zjazd oraz że miało to miejsce bez uprzedniego uzyskania stosownego zezwolenia.

Ustawodawca zdefiniował w art. 4 pkt 18 ustawy, że przebudowa drogi to wykonywanie robót, w wyniku których następuje podwyższenie parametrów technicznych i eksploatacyjnych istniejącej drogi, niewymagających zmiany granic pasa drogowego. Remontem drogi jest natomiast wykonywanie robót przywracających pierwotny stan drogi, także przy użyciu wyrobów budowlanych innych niż użyte w stanie pierwotnym (art. 4 pkt 1 ustawy).

Wymierzenie kary pieniężnej za przebudowę zjazdu bez zezwolenia zarządcy drogi wymaga ustalenia, jakie przebudowany zjazd miał pierwotnie parametry techniczne i eksploatacyjne, jakie są te parametry po zakończeniu robót budowlanych i czy uległy one podwyższeniu, przy niezmienionych granicach pasa drogowego. Dopiero dysponowanie tymi danymi pozwala na stwierdzenie, czy w wyniku robót budowlanych przebudowano zjazd lub czy jedynie wyremontowano go, bez względu na zastosowanie innych niż pierwotne wyrobów budowlanych. 

Wyrok WSA w Olsztynie z dnia 10 marca 2020 r., sygn. akt:  II SA/Ol 1/20 

Czw., 30 Kw. 2020 0 Komentarzy Dodane przez: Monika Małowiecka