Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Plan miejscowy nie może pozbawić drogi kategorii

Plan miejscowy nie może pozbawić drogi kategorii fotolia.pl

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie przypomniał o tym, że w drodze miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie może zostać dokonane pozbawienie drogi dotychczasowej kategorii. 

Jak wskazał WSA, ustawodawca nie przewiduje dowolnego przekształcenia statusu prawnego drogi o charakterze publicznym, do której obowiązkowo mają zastosowanie przepisy ustawy o drogach publicznych. W ustawie tej – podkreślił Sąd – wyraźnie wprowadzono jeden tylko wyjątek, tj. przypadek wyłączenia drogi z użytkowania. Użycie przez ustawodawcę określenia, iż pozbawienie drogi dotychczasowej kategorii jest możliwe „jedynie w sytuacji jednoczesnego zaliczenia tej drogi do nowej kategorii” nie jest przypadkowe ani pozostawione do uznania organu podejmującego uchwałę (vide wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 3 marca 2016 r. sygn. akt III SA/Kr 1424/15).

Ponadto Wojewódzki Sąd podkreślił, że organ planistyczny nie posiada upoważnienia do zmiany lub pozbawienia w planie miejscowym kategorii istniejącej drogi publicznej bez wcześniejszego podjęcia przez Radę stosownej uchwały w tej sprawie. Sąd orzekający w sprawie niniejszej w pełni podzielił stanowisko przedstawione w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 17 marca 2015 r. w sprawie sygn. II OSK 1950/13 (CBOSA), że ustawodawca ani w ustawie o drogach publicznych, ani w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym nie upoważnił organów gminy do podejmowania w ramach procedury planistycznej i uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działań prowadzących do pozbawienia w planie miejscowym istniejącej drogi publicznej jej kategorii. 

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia  6 marca 2020 r., II SA/Kr 1242/19

Źródło: CBOSA

Pt., 1 Mj. 2020 0 Komentarzy Dodane przez: Bartłomiej Zydel