Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Decyzja o cofnięciu uprawnień a czas na jaki orzeczono zakaz – kolejny wyrok

Decyzja o cofnięciu uprawnień a czas na jaki orzeczono zakaz – kolejny wyrok fotolia.pl

Orzeczenie organu o cofnięciu uprawnienia do kierowania pojazdami, bez powiązania decyzji z zakresem na jaki orzeczono zakaz prowadzenia pojazdu, jest czynnością wadliwą. Organy administracji wykonujące wyrok sądu karnego są bowiem związane jego treścią, co oznacza, że mogą cofnąć uprawnienie do kierowania pojazdami tylko na ściśle wskazany w wyroku okres. Tego rodzaju rozstrzygnięcie powinno zostać zamieszczone w osnowie decyzji (rozstrzygnięciu decyzji). Nie powinno się rozstrzygać o uprawnieniach lub obowiązkach strony w uzasadnieniu decyzji, które jest innym niż osnowa składnikiem decyzji administracyjnej. Wyrok WSA w Gliwicach z 19 lutego 2020 sygn. II SA/Gl 1396/19.

Rozróżnienie charakteru i treści poszczególnych składników decyzji administracyjnej ma istotną doniosłość, czemu ustawodawca dał wyraz w regulacji zawartej w art. 107 § 1 i § 3 k.p.a. Wyróżnienie w tych przepisach poszczególnych składników decyzji służy nie tylko zapewnieniu kompletności, czy zupełność decyzji administracyjnej, ale także podkreśla odrębność tych składników. Odrębność ta jest związaną zwłaszcza z ich funkcją, jak i charakterem. W tym kontekście w znacznym uproszczeniu należy stwierdzić, że to z osnowy decyzji jej adresat ma czerpać wiedzę na temat treści uprawnień lub obowiązków zindywidualizowanych wobec niego poprzez wydanie danej decyzji. Rolą zaś uzasadnienia jest wyjaśnienie adresatowi decyzji dlaczego owa indywidualizacja uprawnień lub obowiązków nastąpiła. Sytuacja, w której w celu określenia treść zindywidualizowanego decyzją administracyjną uprawnienia lub obowiązku koniecznym jest sięganie do treści uzasadniania stanowi przejaw zacierania się odrębności ról przypisanych poszczególnym składnikom decyzji administracyjnej, czego w realiach rozpoznawanej sprawy nie sposób zaakceptować. Z art. 182 § 2 Kodeksu karnego wykonawczego wprost wynika przy tym obowiązek organu cofnięcia uprawnienia do kierowania pojazdami w zakresie orzeczonym w wyroku sądu karnego, zatem konkretyzacja tego zakresu powinna mieć miejsce w sentencji decyzji, a nie w jej uzasadnieniu.

Źródło: CBOSA 

Pt., 1 Mj. 2020 2 Komentarze Dodane przez: Bernadeta Skóbel

Komentarze

yq
0 # yq 2020-05-02 12:59
Art. 49...osoba ubiegająca się o przywrócenie uprawnienia do pojazdami cofniętego na okres przekraczający rok lub cofniętego w związku z utratą kwalifikacji.

Art. 103...Starosta wydaje decyzję administracyjną o przywróceniu uprawnień do kierowania pojazdami po ustaniu przyczyn, które spowodowały jego cofnięcie, oraz po uiszczeniu opłaty ewidencyjnej.

Nie zapominajmy również o § 17 rozporządzenia, które precyzuje ustawę...
W przypadku orzeczenia wyrokiem sądu zakazu kierowania pojazdami na okres przekraczający rok organ wydaje decyzję administracyjną o cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdami bez określenia terminu ważności tej decyzji...

Dla mnie ten wyrok nie istnieje, zwykłe orzeczenie, jakich tysiące.
Póki ustawodawca nie zmieni przepisów nikt nie będzie opierał się na jakimś głupkowatym wyroku, który z punktu widzenia prawa jest bez sensu.
| | |
Pol
0 # Pol 2020-05-04 12:18
Myślę, że trzeba znaleźć wyjście z sytuacji a nie dezawuować ten wyrok. MI sprawę tylko pogmatwało rozporządzeniem licząc, że sądy się nie zorientują. Zresztą to stała ostatnio praktyka, że akty niższego rzędu służą innym celom (rozporządzenia zwłaszcza) i są niezgodne z wyższymi rzędu - więc władza wykonawcza staje się ustawodawczą.
Nie uważam, że wyrok z WSA Gliwice jest błędny, po prostu obnaża podstawowe braki wiedzy tworzenia prawa przez legislatora.
Dla mnie takim rozwiązaniem przy tych sprawach jest uwzględnianie w decyzji nie tylko art. 182 kkw ale też art. 49 UoKP przez co cofnięcie dotyczy zarówno okresu wynikającego z wyroku oraz okresu do kiedy nie zostanie zrealizowana kwestia zaliczenia egzaminu państwowego. Należy to jasno podkreślić w osnowie, sentencji i uzasadnieniu.
| | |