Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

„Dotychczas istniejący zjazd” to zjazd wybudowany legalnie

„Dotychczas istniejący zjazd” to zjazd wybudowany legalnie fotolia.pl

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku rozpatrywał sprawę, w której Skarżący domagali się nałożenia na zarządcę drogi obowiązku realizacji zjazdu na nieruchomość, który istniał przed wybudowaniem drogi, a który w projekcie inwestycji drogowej nie został uwzględniony. W ocenie Sądu żądanie to było nieuzasadnione. Dlaczego?

Podstawą żądania Skarżących był art. 29 ust. 2 ustawy o drogach publicznych, wedle którego w przypadku budowy lub przebudowy drogi budowa lub przebudowa zjazdów dotychczas istniejących należy do zarządcy drogi. Jednak jak podkreślił Sąd, zjazdem takim jest wyłącznie zjazd wybudowany legalnie, zgodnie z unormowaniem art. 29 w ust. 1 ustawy o drogach publicznych, a więc po uzyskaniu, w drodze decyzji administracyjnej, zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację zjazdu lub przebudowę zjazdu.

Sąd w uzasadnieniu oparł się w ogromnej mierze na wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 20 października 2017 r., sygn. akt II SA/Gl 426/17. Jak wskazały WSA w Gdańsku i WSA w Gliwicach, wprawdzie ustęp 2 art. 29 ustawy o drogach publicznych nie wskazuje jasno, że zjazd istniejący to zjazd urządzony w sposób zgodny z prawem, to jednak zarówno usytuowanie ustępu w strukturze art. 29, jak też wykładnia systemowa i celowościowa prowadzą do jednoznacznego wniosku, iż tylko zjazd zgodny z ww. normami stanowi zjazd indywidualny „istniejący”, a niedopuszczalną jest interpretacja art. 29 ust. 2 ustawy wywodząca, iż przepis ten dotyczy każdego zjazdu de facto istniejącego, niezależnie od jego legalności bądź nielegalności, pomijająca tym samym ust. 1 tegoż przepisu, a także ust. 3 traktujący o udzielaniu zezwoleń na lokalizację zjazdu. Interpretacja ta prowadzi bowiem zdaniem sądów administracyjnych do niedopuszczalnej sytuacji, w której nawet nielegalnie przez właściciela działki wybudowany wjazd i wyjazd, nie spełniający wymogów, o których mowa powyżej, powodujący, z uwagi na niekontrolowany wyjazd pojazdów, bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty zdrowia lub życia przez innych użytkowników drogi, miałby być respektowany jako „istniejący” przez zarządcę drogi i do jego „istnienia” miałyby zostać dostosowane roboty związane z przebudową drogi. Według sądów nastąpiłaby wtedy swoista legalizacja zjazdu wykonanego bez zezwolenia, dokonana nie przez właściwy organ, lecz przez innego inwestora, w trybie nadto nie przewidzianym w prawie.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 27 lutego 2020 r., III SA/Gd 675/19

Źródło: CBOSA

Pt., 24 Kw. 2020 0 Komentarzy Dodane przez: Bartłomiej Zydel