Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Wykreślenie z ewidencji instruktorów w sytuacji zatarcia skazania

Wykreślenie z ewidencji instruktorów w sytuacji zatarcia skazania fotolia.pl

Zatarcie skazania za przestępstwo, które uniemożliwia bycie instruktorem nauki jazdy, stanowi przeszkodę do wykreślenia takiej osoby z ewidencji instruktorów jazdy na podstawie art. 46 ust. 1 pkt 2 ustawy o kierujących pojazdami - wyrok WSA w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 12 lutego 2020 r., sygn. akt: II SA/Go 824/19.

Uznanie skazania za niebyłe tworzy fikcję prawną, iż skazany nie był w ogóle karany, mimo że taki fakt w rzeczywistości miał miejsce. Uznanie skazania za niebyłe przywraca skazanemu status niekaranego; wymazany zostaje w sferze prawnej fakt skazania. Likwiduje ono następstwa skazania w zakresie ograniczenia praw skazanego. Jest ono oznaką osobistej rehabilitacji sprawcy, który zostaje ponownie zintegrowany w wykonywaniu swoich. Skazany zostaje zwolniony z ponoszenia skutków skazania, a wobec tego nie można stosować wobec niego żadnych ograniczeń, wiążących się ze skazaniem. Następuje to z chwilą zatarcia skazania. Wprawdzie ze zwrotu "skazanie uważa się za niebyłe" nie wynika, że ma być za takie uważane na przyszłość, lecz nie może być interpretowane w ten sposób, że skazanie uważa się za niebyłe także z mocą wsteczną. Uznanie skazania za niebyłe należy rozumieć jako fikcję prawną, że skazany nie był w ogóle karany; jest on niekarany w obliczu prawa. Następstwem zatarcia skazania jest ustanie prawnych konsekwencji skazania. Zatracie skazania wywołuje skutki w tych wszystkich sferach, w których określone następstwa wywoływało skazanie, w tym również w sferze stosunków administracyjnoprawnych. Stąd w orzecznictwie podkreśla się, iż zatarcie skazania za przestępstwo, które uniemożliwia bycie instruktorem nauki jazdy, stanowi przeszkodę do wykreślenia takiej osoby z ewidencji instruktorów jazdy na podstawie art. 46 ust. 1 pkt 2 ustawy. Tożsame stanowisko judykatura zajmuje w odniesieniu do diagnostów czy przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców. Jedynie w odniesieniu do zawodów szczególnego zaufania publicznego, badając spełnienie przesłanki dawania rękojmi należytego wykonywania obowiązków albo zawodu przyjmuje się, iż okoliczność zatarcia skazania nie oznacza, iż czyn nie został popełniony, a wyrok skazujący nie został wydany. Taka jednak przesłanka nie jest przewidziana w art. 33 ust. 1 ustawy o kierujących w odniesieniu do instruktorów nauki jazdy. Stosownie do art. 76 § 1 k.k. skazanie ulega zatarciu z mocy prawa z upływem 6 miesięcy od zakończenia okresu próby. Przy czym jeżeli wobec skazanego orzeczono grzywnę, środek karny, przepadek lub środek kompensacyjny, zatarcie skazania nie może nastąpić przed ich wykonaniem, darowaniem albo przedawnieniem ich wykonania (art. 76 § 2 k.k.). W razie skazania na grzywnę zatarcie skazania następuje z mocy prawa z upływem roku od wykonania lub darowania kary albo od przedawnienia jej wykonania (art. 107 § 4a k.k.).

Pt., 20 Mrz. 2020 0 Komentarzy Dodane przez: Monika Małowiecka