Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Warmińsko-Mazurskie. Poprawa mobilności miejskiej

Warmińsko-Mazurskie. Poprawa mobilności miejskiej fotolia.pl

Pod koniec marca rusza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach osi priorytetowej 4 Efektywność energetyczna w ramach poddziałania 4.4.2 Poprawa mobilności miejskiej w miejskim obszarze funkcjonalnym Elbląga – ZIT bis.

O dofinansowanie mogę ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, w tym w porozumieniu z innymi podmiotami, związki i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego w mieście realizacji strategii ZIT bis, jego obszarze funkcjonalnym lub/i na obszarze realizacji ZIT bis.

W ramach przedmiotowego konkursu wspierane będą następujące typy projektów:

  • Kompleksowe inwestycje służące zintegrowanej mobilności miejskiej w Elbląskim Obszarze Funkcjonalnym (jako element Strategii ZIT bis), obejmujące budowę, przebudowę dróg lokalnych lub/i dróg dla rowerów wraz z m.in. budową ciągów pieszo-rowerowych, elementami bezpieczeństwa ruchu drogowego, oświetleniem.
  • Koszty związane z budową, przebudową dróg lokalnych muszą stanowić mniejszość wydatków w ramach projektu. Większościowy procent kosztów (pow. 50%) w ramach projektu muszą stanowić elementy związane ze zrównoważoną mobilnością miejską, np. ścieżki rowerowe, trakty piesze i pieszo-rowerowe, przejścia dla pieszych, azyle, oświetlenie, sygnalizacja świetlna, elementy BRD, zatoki autobusowe, wiaty przystankowe, parkingi park&ride i park&bike, zatoki postojowe.
  • Preferencje otrzymają projekty z zakresu integracji różnych form transportu zbiorowego funkcjonujących na terenach miejskich i podmiejskich.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu wynosi 85% wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów to 2 272 947,44 złotych.

Więcej informacji o konkursie można znaleźć w regulaminie konkursu tutaj.

Źródło: Serwis RP Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Sob., 29 Lt. 2020 0 Komentarzy Dodane przez: Ewelina Kocemba