Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Lokalizowanie i budowa kanałów technologicznych – stanowisko Konwentu Małopolskiego

Lokalizowanie i budowa kanałów technologicznych – stanowisko Konwentu Małopolskiego fotolia.pl

Konwent Powiatów Województwa Małopolskiego podjął 17 grudnia 2019 r. stanowisko w sprawie doprecyzowania przepisów w zakresie budowy kanałów technologicznych. Przypomnijmy: mimo samorządowego sprzeciwu rząd doprowadził do zmiany brzmienia m.in. art. 39 ustawy o drogach publicznych, który to przepis w ust. 6 obliguje zarządców dróg przy budowie lub przebudowie drogi (w tym drugim przypadku wyjątkiem jest istnienie kanalizacji kablowej lub kanału) do lokalizowania kanału technologicznego w pasie drogowym. 

Skąd wziąć miejsce?

Jak zasygnalizowano w stanowisku, lokalizacja kanału w świetle przepisów prawa powszechnie obowiązującego wiąże się z koniecznością posiadania szerokiego pasa drogowego, co w przypadku dróg lokalnych należy do rzadkości. Jeśli nie ma szerokiego pasa drogowego, to należy pozyskać grunty. A wtedy pojawiają się koszty związane z wywłaszczeniami oraz koszt w postaci wydłużenia się czasu trwania procesu inwestycyjnego… których nikt nie rekompensuje.

Minister może zwolni, a może nie

Konwent Powiatów Województwa Małopolskiego zwrócił także uwagę na nieprecyzyjne brzmienie art. 39 ust. 6c ustawy o drogach publicznych, w świetle którego minister właściwy do spraw informatyzacji, na wniosek zarządcy drogi w drodze decyzji, zwalnia zarządcę drogi z obowiązku budowy kanału technologicznego. Oczywiście to tylko fragment przepisu – i wniosek nie skutkuje automatycznym zwolnieniem. Wręcz przeciwnie – minister działa w tym zakresie mocno uznaniowo. I o wyeliminowanie tej uznianiowości zwraca się Konwent.

Postulaty

Jakie jeszcze postulaty zawarto w stanowisku? Między innymi Konwent wnosi o doprecyzowanie rozumienia pojęcia „przebudowa” z art. 39 ust. 6 pkt 2 ustawy o drogach publicznych. Podniesiono również konieczność dofinansowania kosztu budowy kanałów w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w ramach osobnej pozycji – w wysokości co najmniej 80%.

Pt., 31 St. 2020 0 Komentarzy Dodane przez: Bartłomiej Zydel