Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Informacja publiczna: od kiedy droga jest drogą publiczną?

Informacja publiczna: od kiedy droga jest drogą publiczną? fotolia.pl

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu przychylił się do skargi dotyczącej bezczynności Starosty w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej dot. działek stanowiących drogę publiczną. Dlaczego?

Skarżący złożył wniosek o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej działek stanowiących drogę publiczną, przekazanych w trwały zarząd Zarządowi Dróg Powiatowych decyzją Zarządu Powiatu poprzez:

  • podanie daty od kiedy przedmiotowa droga stanowi drogę publiczną, ze wskazaniem: aktu prawnego, na podstawie którego ww. droga została uznana po raz pierwszy za drogę publiczną,
  • organu który wydał powyższy akt i miejsca publikacji tego aktu oraz przesłanie kopii aktu,
  • podanie wszystkich kolejnych aktów prawnych w przedmiocie zmian kategorii powyższej drogi publicznej obejmującej opisane działki, ze wskazaniem dat ich podjęcia i organów podejmujących, a także informacji o dacie i miejscu ich publikacji, a także przesłanie kopii tych aktów prawnych.

W ocenie Sądu okolicznością bezsporną pozostawało to, że wnioskowana informacja była informacją publiczną. WSA miał na względzie, że stosownie do treści art. 6 ust. 1 pkt 4 lit. a ustawy o dostępie do informacji publicznej informacją publiczną są informacje o danych publicznych, w tym treść i postać dokumentów urzędowych, a zwłaszcza aktów administracyjnych oraz innych rozstrzygnięć. Informacją publiczną są przy tym wiadomości dotyczące faktów zarówno wytworzone przez władzę publiczną lub inny podmiot wykonujący funkcje publiczne, jak i jedynie odnoszone (skierowane) do tych podmiotów.

Sąd zauważył, że powyższy wniosek był wnioskiem szerokim, dotyczącym wszelkich informacji na temat statusu przedmiotowej drogi jako drogi publicznej – natomiast w treści odpowiedzi na wniosek odwołano się jedynie do ustalenia tego, od kiedy przedmiotowa droga stanowi drogę powiatową. W tych okolicznościach faktycznych w ocenie Wojewódzkiego Sądu stwierdzić należało, że wniosek nie został w całości rozpoznany, a więc w istocie Starosta pozostawał w bezczynności.

WSA podkreślił, że niewątpliwie Starosta nie musi dysponować wszystkimi informacjami dotyczącymi statusu prawnego przedmiotowej drogi. W takiej jednak sytuacji uczynienie zadość wnioskowi Skarżącego oznaczało konieczność wyjaśnienia, jakimi informacjami Starosta rzeczywiście dysponuje, czego według Sądu w omawianej sprawie zabrakło.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 12 grudnia 2019 r., IV SAB/Po 214/19

Źródło: CBOSA

Sob., 18 St. 2020 0 Komentarzy Dodane przez: Bartłomiej Zydel