Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Wymiana prawa jazdy a wpisanie ograniczenia ważności uprawnienia

Wymiana prawa jazdy a wpisanie ograniczenia ważności uprawnienia fotolia.pl

Czy wymiana dokumentu prawa jazdy ze względu na zmianę nazwiska, na podstawie ww. art. 18 ust. 1 i 2 ustawy o kierujących pojazdami, uprawniała organ do wpisania do nowego dokumentu ograniczenia ważności uprawnienia kat. AM? Negatywnie na tak postawione pytanie odpowiedział WSA w Krakowie.

WSA przypomniał w pierwszej kolejności, że zgodnie z art. 18 ust. 1 u.k.p. osoba posiadająca prawo jazdy lub pozwolenie na kierowanie tramwajem jest obowiązana zawiadomić starostę o utracie tego dokumentu, jego zniszczeniu w stopniu powodującym nieczytelność, a także o zmianie stanu faktycznego wymagającego zmiany danych w nim zawartych, w terminie 30 dni od dnia zaistnienia tego zdarzenia. Stosownie do ust. 2 ww. przepisu, na wniosek osoby uprawnionej w przypadkach, o których mowa w ust. 1, starosta wydaje, za opłatą, o której mowa w art. 10 ust. 1 lub w art. 16 ust. 1, oraz po uiszczeniu opłaty ewidencyjnej nowy dokument pod warunkiem zwrotu dokumentu wymagającego zmiany danych.

W ocenie Sądu Skarżąca prawidłowo wskazała, że dla oceny ważności uprawnień kategorii AM i B1 prawnie relewantne winno być orzeczenie lekarskie znajdujące się w aktach sprawy kierowcy oraz decyzja przyznająca uprawnienie kategorii B, podczas gdy z żadnego z ww. dokumentów nie wynika, aby Skarżąca miała ograniczone czasowo jakiekolwiek uprawnienie. Jak wskazał Sąd, skoro Skarżąca uzyskała uprawnienie do kierowania pojazdami kategorii B jeszcze przed dniem wejścia w życie ustawy z 5 stycznia 2011 r., a tym samym również uprawnienia do kierowania pojazdami w obecnej kategorii B1 i AM – na podstawie ww. ustawy, to organ winien dokonać wpisu stosownie do § 29 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami, zgodnie z którym w przypadku osób, które posiadały w dniu wejścia w życie ustawy uprawnienia do kierowania pojazdami, których data ważności nie była ograniczona orzeczeniem lekarskim lub psychologicznym, w pozycji „data ważności uprawnienia” umieszcza się symbol jako informację, że dana kategoria prawa jazdy jest ważna bezterminowo.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 2 grudnia 2019 r., III SA/Kr 1135/19

Źródło: CBOSA

Sob., 11 St. 2020 0 Komentarzy Dodane przez: Bartłomiej Zydel